• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

ПЕРЕДМОВА           7

Розділ 1. Статус та основні напрями діяльності центральних
банків 9

1.1. Призначення і створення центральних банків           9

1.2. Статус та основи організації центральних банків     12

1.3. Основні напрями діяльності центральних банків      17

1.4. Операції центральних банків   20

Питання для самоконтролю            30

Розділ 2. Національний банк України — центральний банк дер­жави   31

2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності         31

2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 47

2.3. Органи управління та структура Національного банку України     50

2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України           63

2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність        68

2.6. Аудит Національного банку України 88

Питання для самоконтролю            97

Розділ 3. Емісія грошей та регулювання готівкового обігу         99

3.1. Центральний банк — емісійний центр держави        99

3.2. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу          104

3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері      114

3.4. Регулювання касових операцій банків           124

3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України     127

3.6. Прогнозування готівкового обігу        133

3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків     140

Питання для самоконтролю            143

Розділ 4. Рефінансування банків     145

4.1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування банків           145

4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання   148

Питання для самоконтролю            163

Розділ 5. Організація та регулювання платіжних систем 164

5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні    164

5.2. Організація міжбанківських розрахунків        167

5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні   174

5.4. Національна система масових електронних платежів          198

Питання для самоконтролю            203

Розділ 6. Регулювання діяльності банків   204

6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків     205

6.2. Організація системи банківського регулювання       210

6.3. Державна реєстрація банків     217

6.4. Ліцензування банківської діяльності   240

6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів     261

6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями     277

6.7. Гарантування банківських вкладів      297

6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування і розрахунків    302

6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту            309

Питання для самоконтролю            315

Розділ 7. Банківський нагляд           318

7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків   318

7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків 329

7.3. Інспекційні перевірки банків   333

7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства           349

Питання для самоконтролю            351

Розділ 8. Центральний банк — банкір і фінансовий агент уряду           353

8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду            353

8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету     361

8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом            367

8.4. Зовнішній борг України і роль Національного банку в управлінні боргом           373

Питання для самоконтролю            381

Розділ 9. Грошово-кредитна політика        382

9.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа    382

9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики            387

9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кре­дитної політики    395

9.4. Типи грошово-кредитної політики      404

9.5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави     408

9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредит­ної політики в Україні    414

Питання для самоконтролю            422

Розділ 10. Інструменти грошово-кредитної політики      424

10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики       424

10.2. Політика обов’язкових резервних вимог      428

10.3. Політика рефінансування       439

10.4. Процентна політика    448

10.5. Політика операцій на відкритому ринку      456

10.6. Монетарні інструменти прямої дії     465

Питання для самоконтролю            469

Розділ 11. Валютна політика           470

11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання і контролю           470

11.2. Інструменти валютної політики        480

11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю       493

11.4. Діяльність центрального банку зі складання та регулювання платіжного балансу         516

11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами         528

Питання для самоконтролю            536

Розділ 12. Центральний банк — аналітичний та інформаційно-статистичний центр банківської системи  538

12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи  538

12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні   546

12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики 531

Спеціальний стандарт поширення даних МВФ

Питання для самоконтролю            556

ПЕРЕДМОВА           7

Розділ 1. Статус та основні напрями діяльності центральних
банків 9

1.1. Призначення і створення центральних банків           9

1.2. Статус та основи організації центральних банків     12

1.3. Основні напрями діяльності центральних банків      17

1.4. Операції центральних банків   20

Питання для самоконтролю            30

Розділ 2. Національний банк України — центральний банк дер­жави   31

2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності         31

2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 47

2.3. Органи управління та структура Національного банку України     50

2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України           63

2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність        68

2.6. Аудит Національного банку України 88

Питання для самоконтролю            97

Розділ 3. Емісія грошей та регулювання готівкового обігу         99

3.1. Центральний банк — емісійний центр держави        99

3.2. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу          104

3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері      114

3.4. Регулювання касових операцій банків           124

3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України     127

3.6. Прогнозування готівкового обігу        133

3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків     140

Питання для самоконтролю            143

Розділ 4. Рефінансування банків     145

4.1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування банків           145

4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання   148

Питання для самоконтролю            163

Розділ 5. Організація та регулювання платіжних систем 164

5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні    164

5.2. Організація міжбанківських розрахунків        167

5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні   174

5.4. Національна система масових електронних платежів          198

Питання для самоконтролю            203

Розділ 6. Регулювання діяльності банків   204

6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків     205

6.2. Організація системи банківського регулювання       210

6.3. Державна реєстрація банків     217

6.4. Ліцензування банківської діяльності   240

6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів     261

6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями     277

6.7. Гарантування банківських вкладів      297

6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування і розрахунків    302

6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту            309

Питання для самоконтролю            315

Розділ 7. Банківський нагляд           318

7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків   318

7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків 329

7.3. Інспекційні перевірки банків   333

7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства           349

Питання для самоконтролю            351

Розділ 8. Центральний банк — банкір і фінансовий агент уряду           353

8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду            353

8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету     361

8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом            367

8.4. Зовнішній борг України і роль Національного банку в управлінні боргом           373

Питання для самоконтролю            381

Розділ 9. Грошово-кредитна політика        382

9.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа    382

9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики            387

9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кре­дитної політики    395

9.4. Типи грошово-кредитної політики      404

9.5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави     408

9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредит­ної політики в Україні    414

Питання для самоконтролю            422

Розділ 10. Інструменти грошово-кредитної політики      424

10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики       424

10.2. Політика обов’язкових резервних вимог      428

10.3. Політика рефінансування       439

10.4. Процентна політика    448

10.5. Політика операцій на відкритому ринку      456

10.6. Монетарні інструменти прямої дії     465

Питання для самоконтролю            469

Розділ 11. Валютна політика           470

11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання і контролю           470

11.2. Інструменти валютної політики        480

11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю       493

11.4. Діяльність центрального банку зі складання та регулювання платіжного балансу         516

11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами         528

Питання для самоконтролю            536

Розділ 12. Центральний банк — аналітичний та інформаційно-статистичний центр банківської системи  538

12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи  538

12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні   546

12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики 531

Спеціальний стандарт поширення даних МВФ

Питання для самоконтролю            556