• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ 6 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Після вивчення цього розділу ви зможете:

усвідомити необхідність регулювання діяльності банків з боку держави в особі уповноважених органів;

розкрити основні повноваження органів банківського регулювання;

зрозуміти порядок державної реєстрації банків в Україні та порядок ліцензування банківської діяльності;

дізнатися, за допомогою яких економічних нормативів центральні банки, в тому числі й Національний банк України, регулюють капітальну базу банків; їх ліквідність; допустимий рівень кредитного, інвестиційного та валютного ризику;

визначити та оцінити фактичний рівень кожного економічного нормативу, що регулює ту чи іншу сферу банківської діяльності;

зрозуміти взаємозв’язок та відмінності між фінансовим капіталом банку та його регулятивним капіталом;

визначити складові та розмір регулятивного капіталу комерційного банку;

оцінити рівень капіталізації комерційного банку;

визначити вид, мету та порядок створення комерційними банками резервів за активними операціями;

ознайомитись із загальними умовами формування та використання спеціальних резервів;

засвоїти методики створення спеціальних резервів вітчизняними комерційними банками відповідно до вимог НБУ;

з’ясувати порядок віднесення кредитних та інших активних операцій до тієї чи іншої категорії за рівнем ризику;

визначити розрахункову суму резервів, що створюються за активними операціями банків, та відкоригувати фактично створені відповідні резерви;

зрозуміти порядок гарантування банківських вкладів в Україні;

усвідомити особливості методичного забезпечення НБУ організації банківського кредитування і розрахунків;

зрозуміти основи організації бухгалтерського обліку в банках та роль НБУ у цьому;

усвідомити особливості методичного забезпечення складання звітності в банках;

зрозуміти роль НБУ в регулюванні функціонування служби внутрішнього аудиту в банках України.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

усвідомити необхідність регулювання діяльності банків з боку держави в особі уповноважених органів;

розкрити основні повноваження органів банківського регулювання;

зрозуміти порядок державної реєстрації банків в Україні та порядок ліцензування банківської діяльності;

дізнатися, за допомогою яких економічних нормативів центральні банки, в тому числі й Національний банк України, регулюють капітальну базу банків; їх ліквідність; допустимий рівень кредитного, інвестиційного та валютного ризику;

визначити та оцінити фактичний рівень кожного економічного нормативу, що регулює ту чи іншу сферу банківської діяльності;

зрозуміти взаємозв’язок та відмінності між фінансовим капіталом банку та його регулятивним капіталом;

визначити складові та розмір регулятивного капіталу комерційного банку;

оцінити рівень капіталізації комерційного банку;

визначити вид, мету та порядок створення комерційними банками резервів за активними операціями;

ознайомитись із загальними умовами формування та використання спеціальних резервів;

засвоїти методики створення спеціальних резервів вітчизняними комерційними банками відповідно до вимог НБУ;

з’ясувати порядок віднесення кредитних та інших активних операцій до тієї чи іншої категорії за рівнем ризику;

визначити розрахункову суму резервів, що створюються за активними операціями банків, та відкоригувати фактично створені відповідні резерви;

зрозуміти порядок гарантування банківських вкладів в Україні;

усвідомити особливості методичного забезпечення НБУ організації банківського кредитування і розрахунків;

зрозуміти основи організації бухгалтерського обліку в банках та роль НБУ у цьому;

усвідомити особливості методичного забезпечення складання звітності в банках;

зрозуміти роль НБУ в регулюванні функціонування служби внутрішнього аудиту в банках України.