• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ 7 Банківський нагляд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Після вивчення цього розділу ви зможете:

усвідомити сутність банківського нагляду Національного банку України;

з’ясувати його основну мету;

навчитися передбачати стан діяльності комерційного банку з погляду служби банківського нагляду та чітко уявляти можливі наслідки тієї чи іншої стратегії будь-якого комерційного банку; аналізувати діяльність комерційного банку, визначати його ліквідність та прибутковість; оволодіти техноло­гією застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

усвідомити сутність банківського нагляду Національного банку України;

з’ясувати його основну мету;

навчитися передбачати стан діяльності комерційного банку з погляду служби банківського нагляду та чітко уявляти можливі наслідки тієї чи іншої стратегії будь-якого комерційного банку; аналізувати діяльність комерційного банку, визначати його ліквідність та прибутковість; оволодіти техноло­гією застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.