• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ 9 Грошово-кредитна політика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Після вивчення цього розділу Ви зможете:

усвідомити сутність та інституційні основи грошово-кредит­ної політики, її місце в загальній економічній політиці держави;

розпізнавати цілі грошово-кредитної політики та визначати передумови застосування окремих цілей у практиці грошово-кредитного регулювання;

розуміти дію передавального механізму грошово-кредитної політики та навчитись оцінювати її ефективність;

визначати типи грошово-кредитної політики залежно від її цілей та стратегій проведення, засвоїти переваги та недоліки кожного з них.

Після вивчення цього розділу Ви зможете:

усвідомити сутність та інституційні основи грошово-кредит­ної політики, її місце в загальній економічній політиці держави;

розпізнавати цілі грошово-кредитної політики та визначати передумови застосування окремих цілей у практиці грошово-кредитного регулювання;

розуміти дію передавального механізму грошово-кредитної політики та навчитись оцінювати її ефективність;

визначати типи грошово-кредитної політики залежно від її цілей та стратегій проведення, засвоїти переваги та недоліки кожного з них.