• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Після вивчення цього розділу ви зможете:

охарактеризувати процес утворення центрального банку в Україні (в історичному аспекті);

усвідомити особливість правового статусу Національного банку України;

розкрити основні напрями діяльності Національного банку України;

визначити принципи організації та функціонування Національного банку України;

зрозуміти порядок формування і повноваження керівних органів Національного банку України;

зрозуміти основи організації та специфіку економічної діяльності Національного банку України;

з’ясувати економічну сутність джерел доходів і витрат НБУ, засвоїти порядок затвердження кошторису його доходів і витрат;

розібратися в особливостях податкового режиму НБУ;

зрозуміти основи організації та специфіку ведення бухгалтерського обліку в НБУ;

усвідомити особливості відображення у бухгалтерському обліку операцій, які здійснює НБУ з метою виконання покладених на нього функцій;

пояснити сутність, специфіку та призначення звітності НБУ;

зрозуміти основи організації складання звітності НБУ та охарактеризувати режим доступу до неї;

засвоїти сутність та механізм проведення аудиту в НБУ, охарактеризувати особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту НБУ.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

охарактеризувати процес утворення центрального банку в Україні (в історичному аспекті);

усвідомити особливість правового статусу Національного банку України;

розкрити основні напрями діяльності Національного банку України;

визначити принципи організації та функціонування Національного банку України;

зрозуміти порядок формування і повноваження керівних органів Національного банку України;

зрозуміти основи організації та специфіку економічної діяльності Національного банку України;

з’ясувати економічну сутність джерел доходів і витрат НБУ, засвоїти порядок затвердження кошторису його доходів і витрат;

розібратися в особливостях податкового режиму НБУ;

зрозуміти основи організації та специфіку ведення бухгалтерського обліку в НБУ;

усвідомити особливості відображення у бухгалтерському обліку операцій, які здійснює НБУ з метою виконання покладених на нього функцій;

пояснити сутність, специфіку та призначення звітності НБУ;

зрозуміти основи організації складання звітності НБУ та охарактеризувати режим доступу до неї;

засвоїти сутність та механізм проведення аудиту в НБУ, охарактеризувати особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту НБУ.