• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.2.2. Облік касових видатків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Синтетичний облік касових видатків ведеться на субрахунках № 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та № 321 «Реєстраційні рахунки» 3-го класу рахунків. За кредитом цих субрахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків в банку чи казначействі готівкою або перерахо­вані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у дебет різних субрахунків залежно від напряму видатків. Основні бухгал­терські проводки з обліку касових видатків наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Основні бухгалтерські проводки
з обліку касових видатків

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Код статті

1. Отримано в банку і оприбутковано в касу готівку на виплату заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендії

301

311, 321

1110
1120
1342

2. Перераховано бюджету суми заборгованості по прибутковому податку

641

311, 321

1110

3. Перераховано заборгованість Пенсійному фонду

651

311, 321

1120

4. Погашено заборгованість перед поста­чальниками за матеріали

675

311, 321

1130

5. Оплачено рахунки постачальників за комунальні послуги

675

311, 321

1160

6. Внесено на рахунки депоновану заробітну плату

311, 321

301

1110

До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картки аналітичного обліку касових видатків ф. № 294-б. Замість карток може застосовуватися книга обліку асигнувань і видатків ф. № 294, в якій поєднуються аналітичний облік асигнувань, касових і фактичних видатків. Централізовані бухгалтерії для оперативного контролю використання асигнувань в установах, які мають свої індивідуальні кошториси, можуть вести контрольні таблиці спостереження за касовими видатками кожної установи та окремими категоріями видатків.

Схему облікового процесу касових видатків наведено на рис. 2.10.

В умовах автоматизованої обробки облікової інформації як регістр аналітичного обліку касових видатків використовується машинограма «Зведена відомість касових видатків». Для детальнішого аналізу складається відомість обліку та аналізу асигнувань і відомість касових видатків за установами.

Синтетичний облік касових видатків ведеться на субрахунках № 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та № 321 «Реєстраційні рахунки» 3-го класу рахунків. За кредитом цих субрахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків в банку чи казначействі готівкою або перерахо­вані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у дебет різних субрахунків залежно від напряму видатків. Основні бухгал­терські проводки з обліку касових видатків наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Основні бухгалтерські проводки
з обліку касових видатків

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Код статті

1. Отримано в банку і оприбутковано в касу готівку на виплату заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендії

301

311, 321

1110
1120
1342

2. Перераховано бюджету суми заборгованості по прибутковому податку

641

311, 321

1110

3. Перераховано заборгованість Пенсійному фонду

651

311, 321

1120

4. Погашено заборгованість перед поста­чальниками за матеріали

675

311, 321

1130

5. Оплачено рахунки постачальників за комунальні послуги

675

311, 321

1160

6. Внесено на рахунки депоновану заробітну плату

311, 321

301

1110

До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картки аналітичного обліку касових видатків ф. № 294-б. Замість карток може застосовуватися книга обліку асигнувань і видатків ф. № 294, в якій поєднуються аналітичний облік асигнувань, касових і фактичних видатків. Централізовані бухгалтерії для оперативного контролю використання асигнувань в установах, які мають свої індивідуальні кошториси, можуть вести контрольні таблиці спостереження за касовими видатками кожної установи та окремими категоріями видатків.

Схему облікового процесу касових видатків наведено на рис. 2.10.

В умовах автоматизованої обробки облікової інформації як регістр аналітичного обліку касових видатків використовується машинограма «Зведена відомість касових видатків». Для детальнішого аналізу складається відомість обліку та аналізу асигнувань і відомість касових видатків за установами.