• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.2.3. Облік фактичних видатків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Облік фактичних видатків ведеться на активному синтетичному рахунку № 80 «Видатки загального фонду» та його двох субрахунках: № 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи» та № 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

В усіх випадках на суми здійснених фактичних видатків дебетуються субрахунки № 801, 802 і кредитуються різні субрахунки. Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків наведено в табл. 2.7.

Протягом року за дебетом субрахунків № 801, 802 накопичуються видатки наростаючим підсумком з початку року. В кінці року, як правило, всі здійснені видатки списуються з кредиту субрахунків № 801, 802 за рахунок відповідного джерела фінансування, тобто в дебет субрахунків № 681, 701, 702. Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, списання здійснюється в сумі, рівній залишку на субрахунках № 681, 701, 702.

Таблиця 2.7

Основні бухгалтерські проводки
з обліку фактичних видатків

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Код статті

Кредит

1. Нарахована заробітна плата працівників бюджетних установ

801,
802

1110

661

2. Нараховані внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування

801,
802

1120

651, 652, 653

3. Затверджені авансові звіти підзвітних осіб

801,
802

1140

362

4. Списані продукти харчування

801,
802

1133

232

5. Списані медикаменти на лікування хворих

801,
802

1132

233

6. Списані матеріали на утримання установи

801,
802

1130

231, 234, 239

7. Нараховані стипендії студентам і аспірантам

801,
802

1342

662

Не списуються в кінці року і переходять на баланс наступного року суми нарахованої заробітної плати за другу половину грудня, якщо її виплата здійснюється за рахунок асигнувань нового року.

Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками № 801, 802 у бюджетних установах ведеться в книзі № 294 за КФК та економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях — в розрізі обслуговуваних установ в книзі № 309-б. Схему облікового процесу фактичних видатків наведено на рис. 2.11.

При використанні ЕОМ складаються «Відомість обліку і аналізу фактичних видатків», «Зведена відомість фактичних видатків», «Відомість фактичних видатків по установах».

Облік фактичних видатків ведеться на активному синтетичному рахунку № 80 «Видатки загального фонду» та його двох субрахунках: № 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи» та № 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

В усіх випадках на суми здійснених фактичних видатків дебетуються субрахунки № 801, 802 і кредитуються різні субрахунки. Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків наведено в табл. 2.7.

Протягом року за дебетом субрахунків № 801, 802 накопичуються видатки наростаючим підсумком з початку року. В кінці року, як правило, всі здійснені видатки списуються з кредиту субрахунків № 801, 802 за рахунок відповідного джерела фінансування, тобто в дебет субрахунків № 681, 701, 702. Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, списання здійснюється в сумі, рівній залишку на субрахунках № 681, 701, 702.

Таблиця 2.7

Основні бухгалтерські проводки
з обліку фактичних видатків

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Код статті

Кредит

1. Нарахована заробітна плата працівників бюджетних установ

801,
802

1110

661

2. Нараховані внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування

801,
802

1120

651, 652, 653

3. Затверджені авансові звіти підзвітних осіб

801,
802

1140

362

4. Списані продукти харчування

801,
802

1133

232

5. Списані медикаменти на лікування хворих

801,
802

1132

233

6. Списані матеріали на утримання установи

801,
802

1130

231, 234, 239

7. Нараховані стипендії студентам і аспірантам

801,
802

1342

662

Не списуються в кінці року і переходять на баланс наступного року суми нарахованої заробітної плати за другу половину грудня, якщо її виплата здійснюється за рахунок асигнувань нового року.

Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками № 801, 802 у бюджетних установах ведеться в книзі № 294 за КФК та економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях — в розрізі обслуговуваних установ в книзі № 309-б. Схему облікового процесу фактичних видатків наведено на рис. 2.11.

При використанні ЕОМ складаються «Відомість обліку і аналізу фактичних видатків», «Зведена відомість фактичних видатків», «Відомість фактичних видатків по установах».