• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Р. Т.  Д Ж О Г А

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ   2001

ББК 65.052.5  Розповсюджувати  та тиражувати

Д 42    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

C. Г. Тугай, гол. бухгалтер
(Київський центр трансплантації кісткового мозку)

Є Г. Панченко, д-р екон. наук, проф. (Енергобанк)

В. Г. Линник, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-19 від 19.01.2001

Д 42                Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р. Т: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с.

ISBN 966–574–214–0

Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Бух­галтерський облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах різного профілю, особливу увагу приділено таким специфічним об’єктам обліку, як фінансування, видатки, розрахунки із заробітної плати та стипендій, медика­менти та продукти харчування, кошти спеціального фонду, витрати на науково-дослідні роботи.

Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.

ББК 65.052.5

© Р. Т. Джога, 2001

ІSBN 966–574–214–0            © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

ДЖОГА Роман Теодорович

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Навчальний посібник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор А. Бородавко

Верстка О. Іваненко

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Р. Т.  Д Ж О Г А

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ   2001

ББК 65.052.5  Розповсюджувати  та тиражувати

Д 42    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

C. Г. Тугай, гол. бухгалтер
(Київський центр трансплантації кісткового мозку)

Є Г. Панченко, д-р екон. наук, проф. (Енергобанк)

В. Г. Линник, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-19 від 19.01.2001

Д 42                Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р. Т: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с.

ISBN 966–574–214–0

Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Бух­галтерський облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах різного профілю, особливу увагу приділено таким специфічним об’єктам обліку, як фінансування, видатки, розрахунки із заробітної плати та стипендій, медика­менти та продукти харчування, кошти спеціального фонду, витрати на науково-дослідні роботи.

Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.

ББК 65.052.5

© Р. Т. Джога, 2001

ІSBN 966–574–214–0            © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

ДЖОГА Роман Теодорович

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Навчальний посібник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор А. Бородавко

Верстка О. Іваненко