• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ 3 Облік розрахунків з оплати праці, страхування ТА стипендій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Основні терміни і поняття: праця; заробітна плата, табельний облік, штатний розпис, фонд заробітної плати, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, штатно-окладна форма оплати праці, почасова форма оплати праці, відрядна форма оплати праці, схеми посадових окладів, тарифна система, середня заробітна плата, компенсаційні та заохочувальні виплати, сумісництво, суміщення професій і посад, доплати, надбавки, премії, утримання із заробітної плати, прибутковий податок, збір на обов’язкове пенсійне страхування; збір на обов’язкове соціальне страхування; сти­пендіальний фонд, фонд соціального захисту студентів, гру­пова довіреність.

Основні терміни і поняття: праця; заробітна плата, табельний облік, штатний розпис, фонд заробітної плати, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, штатно-окладна форма оплати праці, почасова форма оплати праці, відрядна форма оплати праці, схеми посадових окладів, тарифна система, середня заробітна плата, компенсаційні та заохочувальні виплати, сумісництво, суміщення професій і посад, доплати, надбавки, премії, утримання із заробітної плати, прибутковий податок, збір на обов’язкове пенсійне страхування; збір на обов’язкове соціальне страхування; сти­пендіальний фонд, фонд соціального захисту студентів, гру­пова довіреність.