• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3.5.2. Нарахування заробітної плати при відрядній оплаті праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

В установах, де застосовується відрядна форма оплати праці, підставою для розрахунку (нарахування) заробітної плати є документи, в яких організується облік виробітку. Це можуть бути різні спеціалізовані або типові наряди, картки обліку виробітку та ін. Сума заробітку при відрядній оплаті праці робітників, які виконують завдання індивідуально, визначається множенням відрядної розцінки за одиницю виробленої продукції (виконаної роботи) на обсяг виготовленої продукції (виконаних робіт). При бри­гадній відрядній оплаті необхідно визначити загальну суму заробітку всієї бригади, помноживши розцінку на обсяг виконаних робіт, а далі розподілити її між членами бригади відповідно до їх кваліфікації і кількості відпрацьованого часу. На практиці існують різні способи розподілу. Наприклад, бригаді робітників з трьох чоловік за виконану роботу з 1 червня по 29 червня належить виплатити 338 грн. 04 коп. Розподіл цієї суми наведено у табл. 3.9, 3.10.

Таблиця 3.9

Розподіл заробітку членів бригади (і спосіб)

Прізвище,
ініціали

Роз-ряд

Годинна тарифна ставка (коп.)

Кількість відпра­цьованих годин

Заробіток за тарифом (грн., коп.) (гр. 3 · гр. 4)

Коефіцієнт
розподілу

Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 · гр. 6)

Іванченко С. А.

ІІІ

67,0

184

123,28

1,096

135,11

Удачин В. І.

ІІ

60,6

160

96,96

1,096

106,23

Федько Г. П.

І

54,8

161

88,23

1,096

96,70

Усього

´

´

´

308,47

´

338,04

Таблиця 3.10

Розподіл заробітку членів бригади (іІ спосіб)

Прізвище,
ініціали

Роз-ряд

Тарифний коефіцієнт

Кількість відпра­цьованих годин

Кількість коефіцієнто-годин (гр. 3 · гр. 4)

Вартість однієї коефіцієнто-години (грн., коп)

Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 · гр. 6)

Іванченко С. А.

ІІІ

1,223

184

225,03

0,6004

135,11

Удачин В. І.

ІІ

1,105

160

176,96

0,6004

106,23

Федько Г. П.

І

1,0

161

161,00

0,6004

96,70

Усього

´

´

´

308,47

´

338,04

Розподіл може здійснюватися також за допомогою коефіцієнта трудової участі (КТУ), відносних коефіцієнтів та в інші способи.

Нормативними документами з нарахування заробітної плати в різних галузях передбачено систему надбавок і доплат.

В установах, де застосовується відрядна форма оплати праці, підставою для розрахунку (нарахування) заробітної плати є документи, в яких організується облік виробітку. Це можуть бути різні спеціалізовані або типові наряди, картки обліку виробітку та ін. Сума заробітку при відрядній оплаті праці робітників, які виконують завдання індивідуально, визначається множенням відрядної розцінки за одиницю виробленої продукції (виконаної роботи) на обсяг виготовленої продукції (виконаних робіт). При бри­гадній відрядній оплаті необхідно визначити загальну суму заробітку всієї бригади, помноживши розцінку на обсяг виконаних робіт, а далі розподілити її між членами бригади відповідно до їх кваліфікації і кількості відпрацьованого часу. На практиці існують різні способи розподілу. Наприклад, бригаді робітників з трьох чоловік за виконану роботу з 1 червня по 29 червня належить виплатити 338 грн. 04 коп. Розподіл цієї суми наведено у табл. 3.9, 3.10.

Таблиця 3.9

Розподіл заробітку членів бригади (і спосіб)

Прізвище,
ініціали

Роз-ряд

Годинна тарифна ставка (коп.)

Кількість відпра­цьованих годин

Заробіток за тарифом (грн., коп.) (гр. 3 · гр. 4)

Коефіцієнт
розподілу

Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 · гр. 6)

Іванченко С. А.

ІІІ

67,0

184

123,28

1,096

135,11

Удачин В. І.

ІІ

60,6

160

96,96

1,096

106,23

Федько Г. П.

І

54,8

161

88,23

1,096

96,70

Усього

´

´

´

308,47

´

338,04

Таблиця 3.10

Розподіл заробітку членів бригади (іІ спосіб)

Прізвище,
ініціали

Роз-ряд

Тарифний коефіцієнт

Кількість відпра­цьованих годин

Кількість коефіцієнто-годин (гр. 3 · гр. 4)

Вартість однієї коефіцієнто-години (грн., коп)

Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 · гр. 6)

Іванченко С. А.

ІІІ

1,223

184

225,03

0,6004

135,11

Удачин В. І.

ІІ

1,105

160

176,96

0,6004

106,23

Федько Г. П.

І

1,0

161

161,00

0,6004

96,70

Усього

´

´

´

308,47

´

338,04

Розподіл може здійснюватися також за допомогою коефіцієнта трудової участі (КТУ), відносних коефіцієнтів та в інші способи.

Нормативними документами з нарахування заробітної плати в різних галузях передбачено систему надбавок і доплат.