• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

4.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами призначені активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і пасивний субрахунок № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Такий поділ субрахунків для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в новому Плані рахунків має умовний характер і може визначатися установою самостійно, виходячи з переважності дебетового чи кредитового залишку за окремими аналітичними рахунками.

Під іншими дебіторами і кредиторами розуміються установи, організації, особи, крім тих з них, розрахунки з якими обліковують на решті субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і класу 6 «Поточні зобов’язання» Плану рахунків.

На субрахунках № 364 і 675 обліковуються розрахунки за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги за пред’яв­леними рахунками (крім розрахунків в порядку планових платежів), розрахунки за претензіями і боргами, переданими на вирішення арбітражу чи суду, а також розрахунки із студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком і пос­тільними речами.

За дебетом субрахунка № 364 записується збільшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення. Відповідно за кредитом субрахунка № 675 — збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом — її зменшення.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами суміщується в накопичувальних відомостях ф. № 408 (меморіальних ордерах № 6) шляхом використання позиційного способу записів. У балансі сальдо за субрахунками № 364 і 675 показується розвернено: дебетове — в активі, а кредитове — в пасиві. Розвернене сальдо визначається за даними аналітичного обліку за цими субрахунками.

При автоматизації обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами складається машинограма «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Облік розрахунків із студентами і учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами ведеться в оборотній відомості ф. № 285.

Нарахування плати за користування гуртожитком і постільними речами відображається за дебетом субрахунка № 364 і кредитом відповідних субрахунків для обліку доходів загального фонду (№ 70) і внутрішніх розрахунків за загальним фондом (№ 681). Суми внесеної плати відображаються за кредитом субрахунка № 364 і дебетом субрахунків № 301, 311, 321.

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами призначені активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і пасивний субрахунок № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Такий поділ субрахунків для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в новому Плані рахунків має умовний характер і може визначатися установою самостійно, виходячи з переважності дебетового чи кредитового залишку за окремими аналітичними рахунками.

Під іншими дебіторами і кредиторами розуміються установи, організації, особи, крім тих з них, розрахунки з якими обліковують на решті субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і класу 6 «Поточні зобов’язання» Плану рахунків.

На субрахунках № 364 і 675 обліковуються розрахунки за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги за пред’яв­леними рахунками (крім розрахунків в порядку планових платежів), розрахунки за претензіями і боргами, переданими на вирішення арбітражу чи суду, а також розрахунки із студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком і пос­тільними речами.

За дебетом субрахунка № 364 записується збільшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення. Відповідно за кредитом субрахунка № 675 — збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом — її зменшення.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами суміщується в накопичувальних відомостях ф. № 408 (меморіальних ордерах № 6) шляхом використання позиційного способу записів. У балансі сальдо за субрахунками № 364 і 675 показується розвернено: дебетове — в активі, а кредитове — в пасиві. Розвернене сальдо визначається за даними аналітичного обліку за цими субрахунками.

При автоматизації обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами складається машинограма «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Облік розрахунків із студентами і учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами ведеться в оборотній відомості ф. № 285.

Нарахування плати за користування гуртожитком і постільними речами відображається за дебетом субрахунка № 364 і кредитом відповідних субрахунків для обліку доходів загального фонду (№ 70) і внутрішніх розрахунків за загальним фондом (№ 681). Суми внесеної плати відображаються за кредитом субрахунка № 364 і дебетом субрахунків № 301, 311, 321.