• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

4.3.5. Порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Порядок зарахування сум дебіторсько-кредиторської заборгованості, по яких минув строк позовної давності (3 роки), встановлено такий.

Дебіторська заборгованість з простроченими строками позовної давності відноситься за рішенням керівника на зменшення доходів. При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за загальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунків № 701, 681         Кредит субрахунка № 364.

При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунка № 702                  Кредит субрахунка № 364.

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості. Ця заборгованість має відображатися за балансом не менше п’яти років з часу списання для спостережування за можливістю її справляння у випадку зміни майнового стану боржника.

Кредиторська і депонентська заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають перерахуванню установою до відповідного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення терміну позовної давності. Списання сум депонентської заборгованості відображається за дебетом субрахунка № 671 і кредитом субрахунка № 642, а списання кредиторської заборгованості — за дебетом субрахунка № 675 і кредитом субрахунка № 642.

В умовах застосування ЕОМ контроль за станом дебіторсько-кредиторської заборгованості за всіма розрахунковими субрахунками (№ 361, 362, 363, 364, 671, 675) здійснюється на підставі машинограми «Сальдова відомість фінансово-розрахункових опе­рацій». Відомість містить дані про залишки на кожному аналітич­ному рахунку в межах субрахунка, по кожному субрахунку в цілому і є основою для складання місячної і квартальної звітності про заборгованість бюджетних установ.

ТЕСТИ до розділу 4

Тест 1. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.

Тест 2. Укажіть, які векселі знайшли застосування в бюджет­них установах:

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

д) казначейські.

Тест 3. Доберіть з правої колонки правильне визначення таких термінів:

А. Ремітент

Б. Трасат

В. Індосат

а) особа, яка переказує свій платіж на іншу особу;

б) особа, яка має вексельні повноваження;

в) останній власник векселя;

г) платник за векселем.

Тест 4. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків:

А. Готівкові розрахунки

Б. Безготівкові розрахунки

а) розрахунки з підзвітними особами;

б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;

в) розрахунки із страхування;

г) розрахунки в порядку планових платежів;

д) розрахунки за платежами і податками в бюджет;

е) розрахунки із стипендіатами;

є) розрахунки із заробітної плати.

Тест 5. Укажіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт:

а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на поточному (реєстраційному) рахунку;

г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.

Тест 6. Укажіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без пред’явлення підтверджувальних до­кументів:

а) квартирні;

б) проїзд;

в) добові;

г) усі витрати.

Тест 7. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Віднесена на касира нестача готівки в касі в національній валюті

Б. Утримано із заробітної плати на відшкодування завданих установі збитків

В. Віднесена на винних осіб нестача МШП

Г. Надійшли в касу суми від винних осіб на відшкодування завданих установі збитків

а) Дебет 301     Кредит 363

б) Дебет 363     Кредит 301

в) Дебет 363     Кредит 642

г) Дебет 661      Кредит 363

 

Порядок зарахування сум дебіторсько-кредиторської заборгованості, по яких минув строк позовної давності (3 роки), встановлено такий.

Дебіторська заборгованість з простроченими строками позовної давності відноситься за рішенням керівника на зменшення доходів. При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за загальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунків № 701, 681         Кредит субрахунка № 364.

При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунка № 702                  Кредит субрахунка № 364.

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості. Ця заборгованість має відображатися за балансом не менше п’яти років з часу списання для спостережування за можливістю її справляння у випадку зміни майнового стану боржника.

Кредиторська і депонентська заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають перерахуванню установою до відповідного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення терміну позовної давності. Списання сум депонентської заборгованості відображається за дебетом субрахунка № 671 і кредитом субрахунка № 642, а списання кредиторської заборгованості — за дебетом субрахунка № 675 і кредитом субрахунка № 642.

В умовах застосування ЕОМ контроль за станом дебіторсько-кредиторської заборгованості за всіма розрахунковими субрахунками (№ 361, 362, 363, 364, 671, 675) здійснюється на підставі машинограми «Сальдова відомість фінансово-розрахункових опе­рацій». Відомість містить дані про залишки на кожному аналітич­ному рахунку в межах субрахунка, по кожному субрахунку в цілому і є основою для складання місячної і квартальної звітності про заборгованість бюджетних установ.

ТЕСТИ до розділу 4

Тест 1. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.

Тест 2. Укажіть, які векселі знайшли застосування в бюджет­них установах:

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

д) казначейські.

Тест 3. Доберіть з правої колонки правильне визначення таких термінів:

А. Ремітент

Б. Трасат

В. Індосат

а) особа, яка переказує свій платіж на іншу особу;

б) особа, яка має вексельні повноваження;

в) останній власник векселя;

г) платник за векселем.

Тест 4. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків:

А. Готівкові розрахунки

Б. Безготівкові розрахунки

а) розрахунки з підзвітними особами;

б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;

в) розрахунки із страхування;

г) розрахунки в порядку планових платежів;

д) розрахунки за платежами і податками в бюджет;

е) розрахунки із стипендіатами;

є) розрахунки із заробітної плати.

Тест 5. Укажіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт:

а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на поточному (реєстраційному) рахунку;

г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.

Тест 6. Укажіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без пред’явлення підтверджувальних до­кументів:

а) квартирні;

б) проїзд;

в) добові;

г) усі витрати.

Тест 7. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Віднесена на касира нестача готівки в касі в національній валюті

Б. Утримано із заробітної плати на відшкодування завданих установі збитків

В. Віднесена на винних осіб нестача МШП

Г. Надійшли в касу суми від винних осіб на відшкодування завданих установі збитків

а) Дебет 301     Кредит 363

б) Дебет 363     Кредит 301

в) Дебет 363     Кредит 642

г) Дебет 661      Кредит 363