• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та його задачі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

У Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров’я, освіту, задоволення культурних потреб. Матеріальною гарантією реалізації цих прав є широка мережа державних установ освіти, охорони здоров’я, культури. В нашій країні функціонують понад 22 тис. загальноосвітніх шкіл, в яких навчається близько 7 млн учнів. Понад 2,3 млн дітей виховуються в 24 тис. постійних дошкільних закладах. Широкого розвитку набула підготовка фахівців вищої і середньої кваліфікації в технікумах, коледжах, інститутах, академіях, університетах. В Україні функціонують 225 музеїв, близько 24 тис. закладів культури клубного типу.

Необхідними умовами і ресурсами забезпечується державна охорона здоров’я: кількість лікарняних закладів становить 3,9 тис., це — 703 тис. лікарняних ліжок. У них медичну допомогу населенню надають близько 230 тис. лікарів різних спеціальностей.

Установи соціально-культурного комплексу, надаючи безплатні послуги населенню, витрачають значні матеріальні і грошові кошти, джерелом яких є суспільні фонди споживання, що формуються в основному за рахунок державного бюджету. Тому ці установи називаються бюджетними установами. До них також належать наукові установи, які займаються фундаментальними науковими дослідженнями і науковим обслуговуванням (науково-дослідні інститути, наукові бібліотеки), установи та організації органів законодавчої та виконавчої влади, оборони, судів, прокуратури, Державної митної служби.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як окремий вид діяльності та самостійний навчальний курс. Бюджетні установи є юридичними особами, мають замкнену систему обліку і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення витрат і результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі надання нематеріальних послуг (рис. 1.1).

Це положення і визначає основну задачу бухгалтерського обліку в бюджетних установах — повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з використання бюджетних і позабюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення.

У Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров’я, освіту, задоволення культурних потреб. Матеріальною гарантією реалізації цих прав є широка мережа державних установ освіти, охорони здоров’я, культури. В нашій країні функціонують понад 22 тис. загальноосвітніх шкіл, в яких навчається близько 7 млн учнів. Понад 2,3 млн дітей виховуються в 24 тис. постійних дошкільних закладах. Широкого розвитку набула підготовка фахівців вищої і середньої кваліфікації в технікумах, коледжах, інститутах, академіях, університетах. В Україні функціонують 225 музеїв, близько 24 тис. закладів культури клубного типу.

Необхідними умовами і ресурсами забезпечується державна охорона здоров’я: кількість лікарняних закладів становить 3,9 тис., це — 703 тис. лікарняних ліжок. У них медичну допомогу населенню надають близько 230 тис. лікарів різних спеціальностей.

Установи соціально-культурного комплексу, надаючи безплатні послуги населенню, витрачають значні матеріальні і грошові кошти, джерелом яких є суспільні фонди споживання, що формуються в основному за рахунок державного бюджету. Тому ці установи називаються бюджетними установами. До них також належать наукові установи, які займаються фундаментальними науковими дослідженнями і науковим обслуговуванням (науково-дослідні інститути, наукові бібліотеки), установи та організації органів законодавчої та виконавчої влади, оборони, судів, прокуратури, Державної митної служби.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, контрольну та інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як окремий вид діяльності та самостійний навчальний курс. Бюджетні установи є юридичними особами, мають замкнену систему обліку і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення витрат і результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі надання нематеріальних послуг (рис. 1.1).

Це положення і визначає основну задачу бухгалтерського обліку в бюджетних установах — повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з використання бюджетних і позабюджетних коштів відповідно до їх цільового призначення.