• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

6.7.2. Облік лікувальних засобів у відділеннях (кабінетах) установ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Лікувальні заклади, які не мають своїх аптек, отримують лікувальні засоби з госпрозрахункових аптек тільки в розмірі поточної потреби в них: отрутні лікувальні засоби — п’ятиденної, наркотичні лікувальні засоби — триденної, решта — десятиденної.

Отримання лікувальних засобів з госпрозрахункових аптек здій­снюють матеріально відповідальні особи (головні медсестри поліклінічних відділень, старші медсестри структурних відділень) згідно з оформленою довіреністю в строки, узгоджені графіком, який затверджується керівником установи і завідувачем аптеки.

Строк дії довіреності встановлюється не більше як на поточний квартал, а на отримання отрутних і наркотичних засобів — до одного місяця. З метою посилення контролю за витрачанням лікувальних засобів при виписуванні довіреності на отримання медикаментів із аптеки проставляється грошова норма витрачання на поточний місяць, яка розраховується за кожним відділенням окремо з урахуванням профілю ліжка.

В амбулаторно-поліклінічних установах лікувальні засоби, які знаходяться на предметно-кількісному обліку, з госпрозрахункових аптек отримує головна (старша) медсестра за окремими накладними (вимогами), затверджуваними керівником установи, яка й видає їх у кабінети на поточні потреби також за накладними (вимогами).

У відділеннях (кабінетах) також ведеться предметно-кількіс­ний облік таких засобів:

отрутних лікувальних засобів;

наркотичних лікувальних засобів;

етилового спирту;

дефіцитних, таких, що дорого коштують, і перев’язуваль­них засобів;

ефедрину гідрохлориду;

тари.

Отримані з аптеки лікувальні засоби зберігаються у відділеннях за видами в спеціальних шафах, а наркотичні засоби — у сейфах.

Надходження і витрачання лікувальних засобів відображається в спеціальних книгах, які заводяться окремо на спирт, отрути, наркотичні, дефіцитні, такі, що дорого коштують, і перев’язу­вальні засоби.

З метою посилення контролю за використанням у відділеннях (кабінетах) інших лікувальних засобів за призначенням і за поточною потребою в них практикується їх списання на підставі актів вільної форми, які підписуються завідувачем відділення, старшою медсестрою відділення, черговими медсестрами. На підставі даних актів визначаються залишки інших медикаментів згідно з бухгалтерським обліком.

Головна (старша) медсестра щомісячно подає в бухгалтерію звіт про рух лікувальних засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку, за формою № 2-М3, який затверджується керівником установи.

Лікувальні заклади, які не мають своїх аптек, отримують лікувальні засоби з госпрозрахункових аптек тільки в розмірі поточної потреби в них: отрутні лікувальні засоби — п’ятиденної, наркотичні лікувальні засоби — триденної, решта — десятиденної.

Отримання лікувальних засобів з госпрозрахункових аптек здій­снюють матеріально відповідальні особи (головні медсестри поліклінічних відділень, старші медсестри структурних відділень) згідно з оформленою довіреністю в строки, узгоджені графіком, який затверджується керівником установи і завідувачем аптеки.

Строк дії довіреності встановлюється не більше як на поточний квартал, а на отримання отрутних і наркотичних засобів — до одного місяця. З метою посилення контролю за витрачанням лікувальних засобів при виписуванні довіреності на отримання медикаментів із аптеки проставляється грошова норма витрачання на поточний місяць, яка розраховується за кожним відділенням окремо з урахуванням профілю ліжка.

В амбулаторно-поліклінічних установах лікувальні засоби, які знаходяться на предметно-кількісному обліку, з госпрозрахункових аптек отримує головна (старша) медсестра за окремими накладними (вимогами), затверджуваними керівником установи, яка й видає їх у кабінети на поточні потреби також за накладними (вимогами).

У відділеннях (кабінетах) також ведеться предметно-кількіс­ний облік таких засобів:

отрутних лікувальних засобів;

наркотичних лікувальних засобів;

етилового спирту;

дефіцитних, таких, що дорого коштують, і перев’язуваль­них засобів;

ефедрину гідрохлориду;

тари.

Отримані з аптеки лікувальні засоби зберігаються у відділеннях за видами в спеціальних шафах, а наркотичні засоби — у сейфах.

Надходження і витрачання лікувальних засобів відображається в спеціальних книгах, які заводяться окремо на спирт, отрути, наркотичні, дефіцитні, такі, що дорого коштують, і перев’язу­вальні засоби.

З метою посилення контролю за використанням у відділеннях (кабінетах) інших лікувальних засобів за призначенням і за поточною потребою в них практикується їх списання на підставі актів вільної форми, які підписуються завідувачем відділення, старшою медсестрою відділення, черговими медсестрами. На підставі даних актів визначаються залишки інших медикаментів згідно з бухгалтерським обліком.

Головна (старша) медсестра щомісячно подає в бухгалтерію звіт про рух лікувальних засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку, за формою № 2-М3, який затверджується керівником установи.