• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.3. Облік сум за дорученнями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

До сум за дорученнями належать кошти, які надходять:

для проведення розрахунків з молодими фахівцями (підйомні);

на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників;

на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

на придбання замовлених централізованим порядком блан­ків документації з бухгалтерського обліку, звітності;

на придбання путівок працівникам установ;

для створення фонду преміювання науково-дослідних установ;

на виконання певних доручень відповідно до рішення Уряду;

добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

інші кошти фізичних і юридичних осіб на виконання певних доручень;

кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески.

Витрачання сум за дорученнями здійснюється на видатки, зазначені у дорученні без складання кошторису доходів і видатків.

Усі суми за дорученнями зберігаються на одному поточному (реєстраційному) рахунку, для відкриття якого потрібний дозвіл відповідного органу Державного казначейства або фінансового органу. У дозволах на відкриття рахунка зазначається джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень місцевих органів влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких бюджетним установам надано право отримувати кошти для виконання певних доручень.

Для обліку операцій з коштами сум за дорученнями призначені такі субрахунки:

активний субрахунок №  314 «Поточний рахунок для обліку сум за дорученнями»;

активний субрахунок №  324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями»;

пасивний субрахунок №  673 «Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями».

Основні бухгалтерські проводки з обліку сум за дорученнями наведено в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ СУМ
ЗА ДОРУЧЕННЯМИ В УМОВАХ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Надійшли кошти на спеціальний реєстраційний
рахунок для виконання певних доручень

324

673

2. Перераховані кошти на придбання матеріальних цінностей, зазначених у дорученнях

675

324

3. Надійшли та оприбутковані матеріали

23

675

4. Придбані основні засоби
одночасно

109
673

675
401

5. Надійшли кошти на придбання в централізованому порядку бланків документації з бухгалтерського обліку і звітності

324

673

6. Отримано від друкарні бланки документації з бухгалтерського обліку і звітності

331

675

7. Передано бланки особі, відповідальній за розподіл бланків

362

331

8. Проведено звіт матеріально відповідальної особи про розподілення бланків

673

362

До сум за дорученнями належать кошти, які надходять:

для проведення розрахунків з молодими фахівцями (підйомні);

на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників;

на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

на придбання замовлених централізованим порядком блан­ків документації з бухгалтерського обліку, звітності;

на придбання путівок працівникам установ;

для створення фонду преміювання науково-дослідних установ;

на виконання певних доручень відповідно до рішення Уряду;

добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

інші кошти фізичних і юридичних осіб на виконання певних доручень;

кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески.

Витрачання сум за дорученнями здійснюється на видатки, зазначені у дорученні без складання кошторису доходів і видатків.

Усі суми за дорученнями зберігаються на одному поточному (реєстраційному) рахунку, для відкриття якого потрібний дозвіл відповідного органу Державного казначейства або фінансового органу. У дозволах на відкриття рахунка зазначається джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень місцевих органів влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких бюджетним установам надано право отримувати кошти для виконання певних доручень.

Для обліку операцій з коштами сум за дорученнями призначені такі субрахунки:

активний субрахунок №  314 «Поточний рахунок для обліку сум за дорученнями»;

активний субрахунок №  324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями»;

пасивний субрахунок №  673 «Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями».

Основні бухгалтерські проводки з обліку сум за дорученнями наведено в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ СУМ
ЗА ДОРУЧЕННЯМИ В УМОВАХ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Надійшли кошти на спеціальний реєстраційний
рахунок для виконання певних доручень

324

673

2. Перераховані кошти на придбання матеріальних цінностей, зазначених у дорученнях

675

324

3. Надійшли та оприбутковані матеріали

23

675

4. Придбані основні засоби
одночасно

109
673

675
401

5. Надійшли кошти на придбання в централізованому порядку бланків документації з бухгалтерського обліку і звітності

324

673

6. Отримано від друкарні бланки документації з бухгалтерського обліку і звітності

331

675

7. Передано бланки особі, відповідальній за розподіл бланків

362

331

8. Проведено звіт матеріально відповідальної особи про розподілення бланків

673

362