• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.4. Облік депозитних сум

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

До депозитних сум належать кошти хворих, які знаходяться на лікуванні в лікувальних установах; суми, які знаходяться в тимчасовому користуванні судових органів і які підлягають поверненню їх власникам чи перерахуванню за належністю відповідно до рішення суду, тощо.

Депозитні суми зберігаються на окремих поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках і не мають відношення до кошторису доходів і видатків установи.

Збереження депозитних сум обмежується строками, встановленими чинними актами України. Після закінчення цих строків незатребувані депозитні суми підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ті кошти, в дохід того бюджету, за рахунок якого вони утримуються. Так, строк зберігання для сум, які належать фізичним та юридичним особам, встановлено три роки. Суми, які підлягають передачі бюджетним установам, зберігаються до 31 грудня того року, в якому вони були внесені.

Для обліку депозитних сум призначені такі субрахунки:

активний субрахунок № 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;

активний субрахунок №  325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум»;

пасивний субрахунок №  672 «Розрахунки за депозитними сумами». Бухгалтерські проводки з обліку депозитних сум наведено в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Надійшли депозитні суми на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок

315, 325

672

2. Отримані депозитні суми в касу

301

315, 325

3. Повернені депозитні суми за призначенням

672

315, 325, 301

Аналітичний облік депозитних сум ведеться на картках
ф. № 292-а (у книзі ф. №  292) у розрізі одержувачів коштів.

До депозитних сум належать кошти хворих, які знаходяться на лікуванні в лікувальних установах; суми, які знаходяться в тимчасовому користуванні судових органів і які підлягають поверненню їх власникам чи перерахуванню за належністю відповідно до рішення суду, тощо.

Депозитні суми зберігаються на окремих поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках і не мають відношення до кошторису доходів і видатків установи.

Збереження депозитних сум обмежується строками, встановленими чинними актами України. Після закінчення цих строків незатребувані депозитні суми підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ті кошти, в дохід того бюджету, за рахунок якого вони утримуються. Так, строк зберігання для сум, які належать фізичним та юридичним особам, встановлено три роки. Суми, які підлягають передачі бюджетним установам, зберігаються до 31 грудня того року, в якому вони були внесені.

Для обліку депозитних сум призначені такі субрахунки:

активний субрахунок № 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;

активний субрахунок №  325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум»;

пасивний субрахунок №  672 «Розрахунки за депозитними сумами». Бухгалтерські проводки з обліку депозитних сум наведено в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Надійшли депозитні суми на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок

315, 325

672

2. Отримані депозитні суми в касу

301

315, 325

3. Повернені депозитні суми за призначенням

672

315, 325, 301

Аналітичний облік депозитних сум ведеться на картках
ф. № 292-а (у книзі ф. №  292) у розрізі одержувачів коштів.