• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.5. Облік інших позабюджетних коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Інші позабюджетні кошти за порядком планування і витрачання поділяються на три групи (рис. 7).

До першої групи належать кошти, зарахування яких на поточні (реєстраційні) рахунки відображається як відновлення касових видатків за відповідними кодами економічної класифікації. Так, надходження плати за утримання дітей у дошкільних закладах, за

харчування працівників, отримане за місцем роботи, відноситься на відновлення касових видатків за кодом 1133 «Продукти харчування», плата за навчання в державних школах естетичного виховання — на відновлення касових видатків за кодом 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»; плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах — на відновлення касових видатків за кодом 1150 «Оплата послуг з утримання бюджетних установ» та 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» економічної класифікації видатків.

Бухгалтерський облік інших позабюджетних коштів цієї групи ведеться на таких рахунках :

субрахунок № 311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

субрахунок № 321 «Реєстраційні рахунки»;

активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

рахунок № 80 «Видатки загального фонду»;

пасивний субрахунок № 714 «Кошти батьків за надані послуги».

Рахунки з батьками за утримання дітей в дошкільних закладах обліковуються на субрахунках № 674 та 714.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 № 297 плата батьків за одне відвідування дитячого дошкільного закладу встановлена в розмірі 70% вартості харчування дитини на день. Розрахунок батьківської плати по дитячих дошкільних закладах м. Києва з 1 січня 1999 р. наведено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

РОЗРАХУНОК ПЛАТИ БАТЬКІВ ЗА ВІДВІДУВАННЯ
ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. КИЄВА (в грн.)

Показник

Дошкільний заклад

загального типу

санаторного типу

1. Середня вартість дня за ми­нулий місяць

2,50

3,00

2. За рахунок батьків

3. За послуги ощадбанку (2%)

1,75·

2,10·

4. Батьківська плата в місяць

1,79·,

2,142·

Нарахування батьківської плати за утримання дітей здійсню­ється у «Відомості з розрахунку з батьками» ф. № 327, на підставі якої складається звід відомостей за розрахунками з батьками за утримання дітей (меморіальний ордер № 15).

Для обліку інших позабюджетних коштів, які належать до груп 2 і 3, призначені субрахунки, які вже розглядалися. Основні бухгалтерські проводки з обліку інших позабюджетних коштів наведено в табл. 7.8.

Таблиця 7.8

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ
З ОБЛІКУ ІНШИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах за фактичні дні відвідування на підставі табеля відвідування дітей ф. № 305-Т

674

714

2. Надійшла плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

311, 321, 301

674

3. Повернено плату за утримання дітей, виходячи з фактичних днів відвідувань

674

301, 311, 321

4. Нараховано плату за користування гуртожитком

364

711

5. Внесено студентами плату за проживання в гуртожитку

311, 321

364

6. Нараховано плату за харчування дітей в школах-інтернатах

671

711

7. Надійшла плата за харчування дітей у школах-інтернатах (або продуктами харчування)

313, 323, 232

674

8. Належить з працівників за харчування за місцем роботи

674

232

9. Надійшла до каси за харчування працівників за місцем роботи

301

674

10. Надійшли суми в фонд «всеобучу»

313, 323

711

11. Належить з працівників за формений одяг

674

114

12. Надійшла до каси установи плата за формений одяг

301

674

13. Надійшли кошти навчальним закладам профтехосвіти на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації

316, 326

673

Інші позабюджетні кошти за порядком планування і витрачання поділяються на три групи (рис. 7).

До першої групи належать кошти, зарахування яких на поточні (реєстраційні) рахунки відображається як відновлення касових видатків за відповідними кодами економічної класифікації. Так, надходження плати за утримання дітей у дошкільних закладах, за

харчування працівників, отримане за місцем роботи, відноситься на відновлення касових видатків за кодом 1133 «Продукти харчування», плата за навчання в державних школах естетичного виховання — на відновлення касових видатків за кодом 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»; плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах — на відновлення касових видатків за кодом 1150 «Оплата послуг з утримання бюджетних установ» та 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» економічної класифікації видатків.

Бухгалтерський облік інших позабюджетних коштів цієї групи ведеться на таких рахунках :

субрахунок № 311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

субрахунок № 321 «Реєстраційні рахунки»;

активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

рахунок № 80 «Видатки загального фонду»;

пасивний субрахунок № 714 «Кошти батьків за надані послуги».

Рахунки з батьками за утримання дітей в дошкільних закладах обліковуються на субрахунках № 674 та 714.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 № 297 плата батьків за одне відвідування дитячого дошкільного закладу встановлена в розмірі 70% вартості харчування дитини на день. Розрахунок батьківської плати по дитячих дошкільних закладах м. Києва з 1 січня 1999 р. наведено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

РОЗРАХУНОК ПЛАТИ БАТЬКІВ ЗА ВІДВІДУВАННЯ
ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. КИЄВА (в грн.)

Показник

Дошкільний заклад

загального типу

санаторного типу

1. Середня вартість дня за ми­нулий місяць

2,50

3,00

2. За рахунок батьків

3. За послуги ощадбанку (2%)

1,75·

2,10·

4. Батьківська плата в місяць

1,79·,

2,142·

Нарахування батьківської плати за утримання дітей здійсню­ється у «Відомості з розрахунку з батьками» ф. № 327, на підставі якої складається звід відомостей за розрахунками з батьками за утримання дітей (меморіальний ордер № 15).

Для обліку інших позабюджетних коштів, які належать до груп 2 і 3, призначені субрахунки, які вже розглядалися. Основні бухгалтерські проводки з обліку інших позабюджетних коштів наведено в табл. 7.8.

Таблиця 7.8

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ
З ОБЛІКУ ІНШИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах за фактичні дні відвідування на підставі табеля відвідування дітей ф. № 305-Т

674

714

2. Надійшла плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

311, 321, 301

674

3. Повернено плату за утримання дітей, виходячи з фактичних днів відвідувань

674

301, 311, 321

4. Нараховано плату за користування гуртожитком

364

711

5. Внесено студентами плату за проживання в гуртожитку

311, 321

364

6. Нараховано плату за харчування дітей в школах-інтернатах

671

711

7. Надійшла плата за харчування дітей у школах-інтернатах (або продуктами харчування)

313, 323, 232

674

8. Належить з працівників за харчування за місцем роботи

674

232

9. Надійшла до каси за харчування працівників за місцем роботи

301

674

10. Надійшли суми в фонд «всеобучу»

313, 323

711

11. Належить з працівників за формений одяг

674

114

12. Надійшла до каси установи плата за формений одяг

301

674

13. Надійшли кошти навчальним закладам профтехосвіти на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації

316, 326

673