• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

150 тис. років тому — вік перших археологічних пам'яток на території України.

IV — III тис. років до н.е. — трипільська культура.

1500 років до н.е. — поява племен кіммерійців.

VII ст. до н.е. — прихід скіфських племен. Перші грецькі міста-колонії в Причорномор'ї.

510 р. до н.е. — похід Дарія I до Скіфії.

480 р. до н.е. — утворення Боспорського царства в Криму.

339 р. до н.е. — битва скіфів із македонцями у Фракії.

II ст. до н.е. — поява племен сарматів.

II         ст. до н.е. — III ст. н.е. — скіфська держава в Криму.
63 р. — захоплення римлянами Пантікапею (Керч).

I ст. — перші згадки про слов'ян.

III        — IV ст. — нашестя гунів, знищення грецьких міст-колоній.
VI — VII ст. — заселення слов'янами території України.

VI ст. — заснування Києва. 860 р. — похід Аскольда на Константинополь. 862 р. — початок спільного правління в Києві Аскольда і Діра. 874 р. — перша торгова угода між Києвом і Константинополем. 882 р. — захоплення Києва Олегом. Утворення Київської Русі. 882 — 912 pp. — князювання Олега. 907, 911 pp. — походи Олега на Константинополь. 912 — 945 pp. — князювання Ігоря. 913, 943 pp. — походи Ігоря до Закавказзя. 915 р. — перша поява печенігів. 941, 944 pp. — походи Ігоря на Константинополь. 945 р. — підписання мирного договору між Київською Руссю і Візантією.

945 — 964 pp. — правління княгині Ольги.

957 р. — візит княгині Ольги до Константинополя.

— 972 pp. — князювання Святослава.

р. — розгром Хозарського каганату.

p. — будівництво міста Переяслава на Дунаї.

р. — взяття Святославом столиці Болгарії — Пловдіва. 21 липня 971 р. — битва при Доростолі.

978 — 1015 pp. — правління Володимира Великого. 981 — 982 pp. — походи Володимира проти в'ятичів.

р. — війна Володимира з ятвягами (Литва).

р. — підкорення радимичів.

р. — похід Володимира до Малої Азії. 988 р. — хрещення Київської Русі.

993 р. — похід Володимира проти білих хорватів. 1019 — 1054 pp. — правління Ярослава Мудрого. 1019 р. — розгром печенігів на р. Альті.

1036 р. — остаточна перемога Ярослава над печенігами біля Києва.

1046 р. — договір про мир із Візантією.

1051 р. — перший Київський митрополит Іларіон. Заснування Києво-Печерської лаври.

1054 — 1073 pp. — спільне правління Ярославичів.

1068 р. — поразка російських князів у битві з половцями на р. Альті.

1093 — 1113 pp. — князювання Святополка в Києві. 1097 р. — з'їзд князів у Любечі. 1113 р. — «Соляний бунт» у Києві. 1113 — 1125 pp. — князювання Володимира Мономаха. 1137 p. — відділення від Київської Русі Новгорода. 1169 р. — розорення Києва Андрієм Боголюбським. 1185 р. — похід проти половців Новгород-Сіверського князя Ігоря.

1199 р. — об'єднання Галицького і Волинського князівств. 1203 р. — галицько-волинський князь Роман Мстиславич ово­лодів Києвом.

31 травня 1223 р. — битва на р. Калці.

— 1264 pp. — правління Данила Галицького.

р. — перемога Данила Галицького над німецькими лица­рями при Дорогочині.

1240 р. — узяття ханом Батиєм Києва.

р. — розгром польсько-угорських військ Данилом Галиць­ким при Ярославлі.

р. — визнання Галицько-Волинським князівством васаль­ної залежності від Золотої Орди.

1253 р. — отримання Данилом Галицьким королівської корони.

1256 р. — заснування Львова.

1303 р. — утворення Галицької митрополії.

1320 p. — розгром литовсько-українськими військами татаро-монголів на р. Ірпінь.

1340 р. — вторгнення польських військ до Галичини.

1356 р. — Львів отримав Магдебурзьке право.

1362 р. — вступ Великого литовського князя Ольгерда до Киє­ва. Україна входить до складу Литви.

1375 р. — утворення католицького єпископства у Львові.

серпня 1385 р. — Кревськая унія.

1386 р. — литовський князь Ягайло стає королем Польщі. 1399 р. — поразка князя Вітовта від татаро-монгол на р. Ворсклі. 1401 р. — розгром німецьких лицарів біля Дінабурга.

липня 1410 р. — Грюнвальдськая битва.

1497 р. — отримання Києвом Магдебурзького права. 1500 — 1503 pp. — війна Литви з Москвою. Втрата Чернігова і Новгорода-Сіверського.

1506 р. — перші вибори гетьмана в Україні (Лянцкоронський). 1508 р. — антипольське повстання М. Глінського. 1514 р. — військова реформа гетьмана Ружинського. 1552 — 1554 pp. — будівництво Запорізької Січі.

I           липня 1569 р. — Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

р. — початок книгодрукування в Україні.

р. — розгром козаками турецької армії при Сороках. 1577 р. — похід гетьмана Богдана до Криму.

1580 р. — заснування Острозькой академії. 1591 — 1593 pp. — повстання К Косинського.

р. — народився Б. Хмельницький.

р. — Брестська церковна унія.

1616 — 1622 pp. — гетьман П Сагайдачний. 1621 р. — перемога над турками при Хотині. 1630 р. — «Тарасова ніч» (розгром поляків під Переяславом). 1632 р. — відкриття Києво-Могилянської колегії. 1635 р. — будівництво поляками фортеці Кодак. 15 жовтня 1647 р. — проголошення Б. Хмельницького гетьма­ном України.

1648 — 1654 pp. — національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького. 8 квітня 1648 р. — битва на р. Жовті Води.

червня 1648 р. — Корсунська битва.

Грудень 1648 р. — в'їзд Б. Хмельницького до Києва. 17 червня 1649 р. — битва під Зборовом. 7 вересня 1649 р. — Зборівський мир.

II         травня 1651 р. — битва під Берестечком.

вересня 1651 р. — Білоцерківський мир.

29 квітня 1652 p. — битва під Жванцем.

6          січня 1654 p. — Переяславська Рада.

16        серпня 1657 p. — помер Б. Хмельницький.

— 1663 pp. — гетьман Ю. Хмельницький.

р. — авантюра І. Виговського.

1665 р. — візит гетьмана І. Брюховецкого до Москви. 1667 р. — Андрусівськоє перемир'я. Поділ території України між Польщею і Московською державою.

р. — «Вічний мир» між Польщею і Москвою.

— 1708 pp. — гетьман І. Мазепа. 27 червня 1709 р. — Полтавська битва.

1722 р. — створення Малоросійської колегії. 1744 р. — візит імператриці Єлизавети до Києва. 1750 — 1764 pp. — гетьман К. Разумовський. Останній україн­ський гетьман.

1768 р. — «Коліївщина».

4 червня 1775 р. — ліквідація Запорізької Січі.

р. — приєднання до Російської імперії Криму.

р. — заснування Львівського університету.

р. — зрівнювання в правах козацької верхівки з російським дворянством.

1793 р. — другий поділ Польщі.

1795 р. — третій поділ Польщі. Ліквідація Речі Посполитої.

1814 — 1861 pp. — роки життя Т. Г. Шевченка.

1825 р. — виступ декабристів.

1830 — 1831 pp. — польське повстання.

1834 р. — відкриття університету Св. Володимира в Києві.

19 лютого 1861 р. — скасування кріпосного права.

1864 р. — земська і судова реформи.

1871 р. — перша залізниця в Україні.

1874 р. — введення загальної військової повинності.

1876 р. — «Емський указ» Олександра II.

17        жовтня 1905 р. — царський Маніфест про демократичні сво-
боди.

1905 р. — перша українська газета — «Хлібороб». 1911 р. — вбивство в Києві П Столипіна. 3 березня 1917 р. — утворення Центральної Ради в Києві. 10 червня 1917 р. — 1-й Універсал Центральної Ради (автономія України).

7          листопада 1917 р. — 3-й Універсал Центральної Ради (утво­рення УНР).

19 грудня 1917 р. — Радянська Росія оголосила війну Україні. 16 січня 1918 р. — бій під Крутамі.

січня 1918 p. — 4-й Універсал Центральної Ради. Проголо­шення незалежності УНР.

січня 1918 р. — вступ до Києва військ більшовиків.

січня 1918 р. — підписання Україною Брестського миру.

2          березня 1918 р. — вступ до Києва українських і німецьких військ.

28        квітня 1918 р. — ухвалення Конституції УНР. Ліквідація
Центральної Ради. Встановлення гетьманату.

10        листопада 1918 р. — утворення ЗУНР.

14 листопада 1918 р. — відкриття Академії Наук України. Утворення Директорії.

14        грудня 1918 р. — вступ військ Директорії до Києва.

3          січня 1919 р. — проголошення УРСР в Харкові. 22 січня 1919 р. — «Акт злуки».

5          лютого 1919 р. — вступ Червоної Армії до Києва.

30 серпня 1919 р. — вступ до Києва «Добровольчої армії» ген. Денікіна.

16 грудня 1919 р. — повернення до Києва більшовиків. Квітень—серпень 1920 р. — радянсько-польська війна.

16        листопада 1920 р. — білогвардійці покинули Крим.

18        березня 1921 р. — Ризький мирний договір.
30 грудня 1922 р. — утворення СРСР.

— 1933 pp. — 1-а п'ятирічка.

р. — утворення ОУН.

— 1933 pp. — голодомор в Україні.

— 1937 pp. — 2-а п'ятирічка.

р. — перенесення столиці України з Харкова до Києва.

р. — «рекорд» О. Стаханова.

— 1938 pp. — «Великий терор».

р. — початок 3-ої п'ятирічки.

11        жовтня 1938 р. — утворення Карпатської України.

15        березня 1939 р. — ліквідація Карпатської України.

17        вересня 1939 р. — вступ Червоної Армії до Польщі.

листопада 1939 р. — включення Західної України до складу СРСР і УРСР.

серпня 1940 р. — Північна Буковина і Бесарабія включені до складу СРСР і частково УРСР.

22 червня 1941 р. — початок Великої Вітчизняної війни.

30 червня 1941 р. — спроба відновлення Української держави.

19        вересня 1941 р. — вступ німецько-фашистських військ до
Києва.

14 жовтня 1942 р. — утворення УПА.

6          листопада 1943 р. — звільнення Києва.

p. — виселення кримських татар із Криму.

14 жовтня 1944 р. — повне звільнення всієї території України від німецько-фашистських окупантів.

р. — вступ УРСР до ООН.

— 1950 pp. — 4-а п'ятирічка. Відбудовчий період. 1953 р. — придушені останні осередки опору УПА.

19 лютого 1954 р. — передача Криму до складу УРСР.

1959 р. — вбивство С. Бандери в Мюнхені.

1976 р. — створення в Києві «Української Хельсінської групи».

1989 р. — утворення Народного Руху України.

24 серпня 1991 р. — проголошення незалежності України.

1991 — 1994 pp. — Л. Кравчук — Президент України.

1994 — 2004 pp. — президентство Л. Кучми.

28 червня 1996 р. — ухвалення Конституції України.

р. — введення національної грошової одиниці — гривні.

р. — Л. Каденюк — перший космонавт незалежної України. 1999 р. — договір про дружбу між Україною і Росією.

2004 р. — обрання президентом України В. Ющенка.

150 тис. років тому — вік перших археологічних пам'яток на території України.

IV — III тис. років до н.е. — трипільська культура.

1500 років до н.е. — поява племен кіммерійців.

VII ст. до н.е. — прихід скіфських племен. Перші грецькі міста-колонії в Причорномор'ї.

510 р. до н.е. — похід Дарія I до Скіфії.

480 р. до н.е. — утворення Боспорського царства в Криму.

339 р. до н.е. — битва скіфів із македонцями у Фракії.

II ст. до н.е. — поява племен сарматів.

II         ст. до н.е. — III ст. н.е. — скіфська держава в Криму.
63 р. — захоплення римлянами Пантікапею (Керч).

I ст. — перші згадки про слов'ян.

III        — IV ст. — нашестя гунів, знищення грецьких міст-колоній.
VI — VII ст. — заселення слов'янами території України.

VI ст. — заснування Києва. 860 р. — похід Аскольда на Константинополь. 862 р. — початок спільного правління в Києві Аскольда і Діра. 874 р. — перша торгова угода між Києвом і Константинополем. 882 р. — захоплення Києва Олегом. Утворення Київської Русі. 882 — 912 pp. — князювання Олега. 907, 911 pp. — походи Олега на Константинополь. 912 — 945 pp. — князювання Ігоря. 913, 943 pp. — походи Ігоря до Закавказзя. 915 р. — перша поява печенігів. 941, 944 pp. — походи Ігоря на Константинополь. 945 р. — підписання мирного договору між Київською Руссю і Візантією.

945 — 964 pp. — правління княгині Ольги.

957 р. — візит княгині Ольги до Константинополя.

— 972 pp. — князювання Святослава.

р. — розгром Хозарського каганату.

p. — будівництво міста Переяслава на Дунаї.

р. — взяття Святославом столиці Болгарії — Пловдіва. 21 липня 971 р. — битва при Доростолі.

978 — 1015 pp. — правління Володимира Великого. 981 — 982 pp. — походи Володимира проти в'ятичів.

р. — війна Володимира з ятвягами (Литва).

р. — підкорення радимичів.

р. — похід Володимира до Малої Азії. 988 р. — хрещення Київської Русі.

993 р. — похід Володимира проти білих хорватів. 1019 — 1054 pp. — правління Ярослава Мудрого. 1019 р. — розгром печенігів на р. Альті.

1036 р. — остаточна перемога Ярослава над печенігами біля Києва.

1046 р. — договір про мир із Візантією.

1051 р. — перший Київський митрополит Іларіон. Заснування Києво-Печерської лаври.

1054 — 1073 pp. — спільне правління Ярославичів.

1068 р. — поразка російських князів у битві з половцями на р. Альті.

1093 — 1113 pp. — князювання Святополка в Києві. 1097 р. — з'їзд князів у Любечі. 1113 р. — «Соляний бунт» у Києві. 1113 — 1125 pp. — князювання Володимира Мономаха. 1137 p. — відділення від Київської Русі Новгорода. 1169 р. — розорення Києва Андрієм Боголюбським. 1185 р. — похід проти половців Новгород-Сіверського князя Ігоря.

1199 р. — об'єднання Галицького і Волинського князівств. 1203 р. — галицько-волинський князь Роман Мстиславич ово­лодів Києвом.

31 травня 1223 р. — битва на р. Калці.

— 1264 pp. — правління Данила Галицького.

р. — перемога Данила Галицького над німецькими лица­рями при Дорогочині.

1240 р. — узяття ханом Батиєм Києва.

р. — розгром польсько-угорських військ Данилом Галиць­ким при Ярославлі.

р. — визнання Галицько-Волинським князівством васаль­ної залежності від Золотої Орди.

1253 р. — отримання Данилом Галицьким королівської корони.

1256 р. — заснування Львова.

1303 р. — утворення Галицької митрополії.

1320 p. — розгром литовсько-українськими військами татаро-монголів на р. Ірпінь.

1340 р. — вторгнення польських військ до Галичини.

1356 р. — Львів отримав Магдебурзьке право.

1362 р. — вступ Великого литовського князя Ольгерда до Киє­ва. Україна входить до складу Литви.

1375 р. — утворення католицького єпископства у Львові.

серпня 1385 р. — Кревськая унія.

1386 р. — литовський князь Ягайло стає королем Польщі. 1399 р. — поразка князя Вітовта від татаро-монгол на р. Ворсклі. 1401 р. — розгром німецьких лицарів біля Дінабурга.

липня 1410 р. — Грюнвальдськая битва.

1497 р. — отримання Києвом Магдебурзького права. 1500 — 1503 pp. — війна Литви з Москвою. Втрата Чернігова і Новгорода-Сіверського.

1506 р. — перші вибори гетьмана в Україні (Лянцкоронський). 1508 р. — антипольське повстання М. Глінського. 1514 р. — військова реформа гетьмана Ружинського. 1552 — 1554 pp. — будівництво Запорізької Січі.

I           липня 1569 р. — Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

р. — початок книгодрукування в Україні.

р. — розгром козаками турецької армії при Сороках. 1577 р. — похід гетьмана Богдана до Криму.

1580 р. — заснування Острозькой академії. 1591 — 1593 pp. — повстання К Косинського.

р. — народився Б. Хмельницький.

р. — Брестська церковна унія.

1616 — 1622 pp. — гетьман П Сагайдачний. 1621 р. — перемога над турками при Хотині. 1630 р. — «Тарасова ніч» (розгром поляків під Переяславом). 1632 р. — відкриття Києво-Могилянської колегії. 1635 р. — будівництво поляками фортеці Кодак. 15 жовтня 1647 р. — проголошення Б. Хмельницького гетьма­ном України.

1648 — 1654 pp. — національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького. 8 квітня 1648 р. — битва на р. Жовті Води.

червня 1648 р. — Корсунська битва.

Грудень 1648 р. — в'їзд Б. Хмельницького до Києва. 17 червня 1649 р. — битва під Зборовом. 7 вересня 1649 р. — Зборівський мир.

II         травня 1651 р. — битва під Берестечком.

вересня 1651 р. — Білоцерківський мир.

29 квітня 1652 p. — битва під Жванцем.

6          січня 1654 p. — Переяславська Рада.

16        серпня 1657 p. — помер Б. Хмельницький.

— 1663 pp. — гетьман Ю. Хмельницький.

р. — авантюра І. Виговського.

1665 р. — візит гетьмана І. Брюховецкого до Москви. 1667 р. — Андрусівськоє перемир'я. Поділ території України між Польщею і Московською державою.

р. — «Вічний мир» між Польщею і Москвою.

— 1708 pp. — гетьман І. Мазепа. 27 червня 1709 р. — Полтавська битва.

1722 р. — створення Малоросійської колегії. 1744 р. — візит імператриці Єлизавети до Києва. 1750 — 1764 pp. — гетьман К. Разумовський. Останній україн­ський гетьман.

1768 р. — «Коліївщина».

4 червня 1775 р. — ліквідація Запорізької Січі.

р. — приєднання до Російської імперії Криму.

р. — заснування Львівського університету.

р. — зрівнювання в правах козацької верхівки з російським дворянством.

1793 р. — другий поділ Польщі.

1795 р. — третій поділ Польщі. Ліквідація Речі Посполитої.

1814 — 1861 pp. — роки життя Т. Г. Шевченка.

1825 р. — виступ декабристів.

1830 — 1831 pp. — польське повстання.

1834 р. — відкриття університету Св. Володимира в Києві.

19 лютого 1861 р. — скасування кріпосного права.

1864 р. — земська і судова реформи.

1871 р. — перша залізниця в Україні.

1874 р. — введення загальної військової повинності.

1876 р. — «Емський указ» Олександра II.

17        жовтня 1905 р. — царський Маніфест про демократичні сво-
боди.

1905 р. — перша українська газета — «Хлібороб». 1911 р. — вбивство в Києві П Столипіна. 3 березня 1917 р. — утворення Центральної Ради в Києві. 10 червня 1917 р. — 1-й Універсал Центральної Ради (автономія України).

7          листопада 1917 р. — 3-й Універсал Центральної Ради (утво­рення УНР).

19 грудня 1917 р. — Радянська Росія оголосила війну Україні. 16 січня 1918 р. — бій під Крутамі.

січня 1918 p. — 4-й Універсал Центральної Ради. Проголо­шення незалежності УНР.

січня 1918 р. — вступ до Києва військ більшовиків.

січня 1918 р. — підписання Україною Брестського миру.

2          березня 1918 р. — вступ до Києва українських і німецьких військ.

28        квітня 1918 р. — ухвалення Конституції УНР. Ліквідація
Центральної Ради. Встановлення гетьманату.

10        листопада 1918 р. — утворення ЗУНР.

14 листопада 1918 р. — відкриття Академії Наук України. Утворення Директорії.

14        грудня 1918 р. — вступ військ Директорії до Києва.

3          січня 1919 р. — проголошення УРСР в Харкові. 22 січня 1919 р. — «Акт злуки».

5          лютого 1919 р. — вступ Червоної Армії до Києва.

30 серпня 1919 р. — вступ до Києва «Добровольчої армії» ген. Денікіна.

16 грудня 1919 р. — повернення до Києва більшовиків. Квітень—серпень 1920 р. — радянсько-польська війна.

16        листопада 1920 р. — білогвардійці покинули Крим.

18        березня 1921 р. — Ризький мирний договір.
30 грудня 1922 р. — утворення СРСР.

— 1933 pp. — 1-а п'ятирічка.

р. — утворення ОУН.

— 1933 pp. — голодомор в Україні.

— 1937 pp. — 2-а п'ятирічка.

р. — перенесення столиці України з Харкова до Києва.

р. — «рекорд» О. Стаханова.

— 1938 pp. — «Великий терор».

р. — початок 3-ої п'ятирічки.

11        жовтня 1938 р. — утворення Карпатської України.

15        березня 1939 р. — ліквідація Карпатської України.

17        вересня 1939 р. — вступ Червоної Армії до Польщі.

листопада 1939 р. — включення Західної України до складу СРСР і УРСР.

серпня 1940 р. — Північна Буковина і Бесарабія включені до складу СРСР і частково УРСР.

22 червня 1941 р. — початок Великої Вітчизняної війни.

30 червня 1941 р. — спроба відновлення Української держави.

19        вересня 1941 р. — вступ німецько-фашистських військ до
Києва.

14 жовтня 1942 р. — утворення УПА.

6          листопада 1943 р. — звільнення Києва.

p. — виселення кримських татар із Криму.

14 жовтня 1944 р. — повне звільнення всієї території України від німецько-фашистських окупантів.

р. — вступ УРСР до ООН.

— 1950 pp. — 4-а п'ятирічка. Відбудовчий період. 1953 р. — придушені останні осередки опору УПА.

19 лютого 1954 р. — передача Криму до складу УРСР.

1959 р. — вбивство С. Бандери в Мюнхені.

1976 р. — створення в Києві «Української Хельсінської групи».

1989 р. — утворення Народного Руху України.

24 серпня 1991 р. — проголошення незалежності України.

1991 — 1994 pp. — Л. Кравчук — Президент України.

1994 — 2004 pp. — президентство Л. Кучми.

28 червня 1996 р. — ухвалення Конституції України.

р. — введення національної грошової одиниці — гривні.

р. — Л. Каденюк — перший космонавт незалежної України. 1999 р. — договір про дружбу між Україною і Росією.

2004 р. — обрання президентом України В. Ющенка.