• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. - Історія україни

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.34(4Укр)я73 Г 20

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-2010 від 14.03.2011 р.)

Рецензенти:

Яровий В. І. - доктор історичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Лантух В. В. - доктор історичних наук, професор (Харківський національ­ний університет ім. В. Н. Каразіна).

Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. Г 20 Історія України. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

ISBN 978-611-01-0261-2

Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найда­вніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення історії України. Значна увага приділяється процесу оформлення української нації. Детально розглядаються проблеми соціально-економічного та полі­тичного життя.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться історією України.

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.34(4Укр)я73

ISBN 978-611-01-0261-2

© Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В., 2012. © Центр учбової літератури, 2012.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. - Історія україни

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.34(4Укр)я73 Г 20

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-2010 від 14.03.2011 р.)

Рецензенти:

Яровий В. І. - доктор історичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Лантух В. В. - доктор історичних наук, професор (Харківський національ­ний університет ім. В. Н. Каразіна).

Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В. Г 20 Історія України. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

ISBN 978-611-01-0261-2

Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найда­вніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення історії України. Значна увага приділяється процесу оформлення української нації. Детально розглядаються проблеми соціально-економічного та полі­тичного життя.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться історією України.

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.34(4Укр)я73

ISBN 978-611-01-0261-2

© Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В., 2012. © Центр учбової літератури, 2012.