• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3. ПОЛІТИКО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ АТЕЇЗМ І РАДИКАЛІЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Специфічною складовою політичної філософії епохи Просвітництва був атеїзм, представники якого протиставляли філософію і релігію, виступали з антирелігій­ними та антицерковними памфлетами, займалися антиклерикальною діяльністю та ін. Більшість із них вважала релігію витвором страху перед незрозумілим об'єктом віри, прямої омани.

Чи не найхарактернішою особливістю політико-просвітницького атеїзму було скептичне, переважно зневажливе ставлення до церкви, що підняло на значно ви­щий рівень процес секуляризації (набуття світських ознак) суспільної думки і всіх сфер буття людини.

Найвизначнішим представником цього напряму є Жан Мельє — філософ, один із засновників просвітницького руху у Франції. О

Довідка

Жан Мельє народився 15 червня 1664 року в провінції Шампань, у родині сільського шевця. Навчався в духовній семінарії, після закінчення якої впродовж 40 років був пара­фіяльним священиком. За цей час остаточно зневірився в релігії, але приховував свої по­гляди. Наприкінці життя конфліктував із місцевим поміщиком і церковним керівництвом, яке підтримувало феодала. Не знайшовши інших способів довести правильність своїх по­глядів, заморив себе голодом. За кілька років до смерті Мельє склав «Нотатки думок і пе­реконань», пізніше названі «Заповітом». У передмові до них він заявляв про намір від­крити очі на «огидні омани, серед яких ми всі, скільки нас є, мали нещастя народитися і жити, на омани, які я сам мав неприємний обов' язок підтримувати». У «Заповіті» вперше в історії політичної думки було поєднано ідеї демократизму, матеріалістичного світоро­зуміння і войовничого атеїзму.

На формування соціально-політичних поглядів Ж. Мельє вплинула ранньохристиян­ська література, твори отців церкви, праці давніх філософів. Він добре знав Платона, Лу-креція, Вергілія, Сенеку, Овідія, посилався на євангельські ідеї, був обізнаний із творами сучасників. Помер між 28 червня і 6 липня 1729 року.

ти

У 1793 р. Національний Конвент Франції доручив Комітету громадської просві-обговорити питання про спорудження Ж. Месьє статуї як «першому священику, що мав мужність і сумлінність відмежовуватися від релігійних забобонів». її було встановлено в Парижі, де вона знаходиться й тепер.

Специфічною складовою політичної філософії епохи Просвітництва був атеїзм, представники якого протиставляли філософію і релігію, виступали з антирелігій­ними та антицерковними памфлетами, займалися антиклерикальною діяльністю та ін. Більшість із них вважала релігію витвором страху перед незрозумілим об'єктом віри, прямої омани.

Чи не найхарактернішою особливістю політико-просвітницького атеїзму було скептичне, переважно зневажливе ставлення до церкви, що підняло на значно ви­щий рівень процес секуляризації (набуття світських ознак) суспільної думки і всіх сфер буття людини.

Найвизначнішим представником цього напряму є Жан Мельє — філософ, один із засновників просвітницького руху у Франції. О

Довідка

Жан Мельє народився 15 червня 1664 року в провінції Шампань, у родині сільського шевця. Навчався в духовній семінарії, після закінчення якої впродовж 40 років був пара­фіяльним священиком. За цей час остаточно зневірився в релігії, але приховував свої по­гляди. Наприкінці життя конфліктував із місцевим поміщиком і церковним керівництвом, яке підтримувало феодала. Не знайшовши інших способів довести правильність своїх по­глядів, заморив себе голодом. За кілька років до смерті Мельє склав «Нотатки думок і пе­реконань», пізніше названі «Заповітом». У передмові до них він заявляв про намір від­крити очі на «огидні омани, серед яких ми всі, скільки нас є, мали нещастя народитися і жити, на омани, які я сам мав неприємний обов' язок підтримувати». У «Заповіті» вперше в історії політичної думки було поєднано ідеї демократизму, матеріалістичного світоро­зуміння і войовничого атеїзму.

На формування соціально-політичних поглядів Ж. Мельє вплинула ранньохристиян­ська література, твори отців церкви, праці давніх філософів. Він добре знав Платона, Лу-креція, Вергілія, Сенеку, Овідія, посилався на євангельські ідеї, був обізнаний із творами сучасників. Помер між 28 червня і 6 липня 1729 року.

ти

У 1793 р. Національний Конвент Франції доручив Комітету громадської просві-обговорити питання про спорудження Ж. Месьє статуї як «першому священику, що мав мужність і сумлінність відмежовуватися від релігійних забобонів». її було встановлено в Парижі, де вона знаходиться й тепер.