• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кирилюк Ф.М. - Історія зарубіжних політичних вчень нової доби

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 67.1я73 К 43

УДК 340.12(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1222 від 19.07.2007 р.)

Рецензенти:

Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор; Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор; Антоненко В.Г. - доктор філософських наук, професор.

Кирилюк Ф.М.

К 43 Історія зарубіжних політичних вчень. Нової доби: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 414 с.

ISBN 978-966-364-568-1

У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, тео­ретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу. Для студентів вищих навчальних закладів.

ISBN 978-966-364-568-1

© Кирилюк Ф.М., 2008.

© Центр учбової літератури, 2008.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кирилюк Ф.М. - Історія зарубіжних політичних вчень нової доби

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 67.1я73 К 43

УДК 340.12(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1222 від 19.07.2007 р.)

Рецензенти:

Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор; Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор; Антоненко В.Г. - доктор філософських наук, професор.

Кирилюк Ф.М.

К 43 Історія зарубіжних політичних вчень. Нової доби: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 414 с.

ISBN 978-966-364-568-1

У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, тео­ретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу. Для студентів вищих навчальних закладів.

ISBN 978-966-364-568-1

© Кирилюк Ф.М., 2008.

© Центр учбової літератури, 2008.