• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Передмова                 5

РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ                        7

Тема 1. Просвітництво — світогляд XVIII ст                   9

Просвітництво як суспільно-історичний феномен                       9

Романтизм — реакція на просвітницький раціоналізм                12

Соціалізація науки                15

Основні поняття та категорії                       16

Тема 2. Особливості політології французького Просвітницва ....           20

1.         Політико-просвітницький матеріалізм                   25

Політикоправова теорія Шарля-Луї Монтеск 'є                26

Із першоджерел: Шарль-ЛуїМонтеск'є. «Про розподіл Влади»              32

Суспільний договір Жан-Жака Руссо: історія, теорія, практика ...         34
Із першоджерел: Жан-Жака Руссо. «Про суспільний договір або
Принципи Політичного права. Про суспільний пакт»                43

2.         Соціалістично-комуністична утопія                       49

Егалітаризм Габріеля-Бонно де Маблі                    50

Із першоджерел: Г.-Б. де Маблі.

«Про законодавство або принципи законів»                   55

Раціоналістично-комуністична утопія Мореллі                59

Із першоджерел: Мореллі. «Кодекс природи або істинний дух ії законів»        64

3.         Просвітницький атеїзм і радикалізм                       70

3.1. Атеїзм і радикалізм Жана Мельє                      70

Із першоджерел: Жан Мельє. «Заповіт»                 74

Основні поняття та категорії                       80

Тема 3. Північноамериканська політична думка

просвітницької доби                        88

Демократичний радикалізм Т. Пейна                     94

Ліберальний демократизм Т. Джефферсона                      98

Із першоджерел: Томас Джефферсон. «Демократичні принципи»                     101

Теорія федералізму А. Гамільтона               104

Із першоджерел: Александр Гамильтон. «Союз как гарантия от пар-
тийных распрей и мятежей»                       108

Основні поняття та категорії                      112

Тема 4. Політико-просвітницька думка Англії                 116

Економічні засади політичної філософії Адама Сміта                  120

Із першоджерел: Адам Сміт. «Система природної свободи»                  124

Вікторіанський лібералізм Джона-Стюарта Мілля                       127

Із першоджерел: Джон-Стюарт Мілль. «Індивідуальна свобода

і межі суверенності індивіда»                      137

Джон-Стюарт Мілль. «Про підстави та межі

laisser-faire, або Принцип невтручання»                148

Джон-Стюарт Мілль. «Представницьке

врядування»             160

Основні поняття та категорії                      168

РОЗДІЛІІ. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ НА ЗЛАМІ ЕПОХ                173

Тема 5. Політичні вчення доби Великої французької революції 175

Ліберально-демократичні ідеї Жана-Антуана де Кондорсе                     177

Теорія консерватизму Едмунда Берка                    183

Із першоджерел: Едмунд Берк. «Права людини»             188

Основні поняття та категорії                       195

Тема 6. Німецька класична політична філософія              201

Іммануїл Кант: мораль, право, політика                206

Із першоджерел: Иммануил Кант. «К вечному миру»                 211

Політична філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля                        212

Із першоджерел: Г.-В.-Ф. Гегель. «Суспільство та держава»                  218

Основні поняття та категорії                       224

Тема 7. Соціально-політичні утопії ХІХ ст                       228

Політичний технократизм і сцієтизм Клода Анрі де Рувруа
Сен-Сімона                228

Із першоджерел: Сен-Сімон. «Про теорію суспільної організації»                     234

Соціально-психологічний політичний прагматизм Франсуа Марі

Шарля Фур'є              238

Із першоджерел: Ш. Фур 'є. «Новий господарський і соцієтарний світ, чи

відкриття способу привабливої та природовідповідної

праці, розподіленої в серіях по пристрасті»                      243

Комуно-реформізм Роберта Оуена             249

Із першоджерел: Р. Оуен «Про утворення людського характеру»                      253

Революційно-комуністичні утопії 30—50-х років ХІХ ст                       258

Основні поняття та категорії                      264

РОЗДІЛІІІ. НОВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ                   269

Тема 8. Класичний (ортодоксальний) марксизм               271

Основні теоретико-методологічні засади марксизму                   273

Революційно-комуністична теорія марксизму                  287

Із першоджерел: К. Маркс, Ф. Енгельс. «Німецька ідеологія»                300

Фоєрбах. «Протилежність матеріалістичного

і ідеалістичного поглядів»               300

К. Маркс, Ф. Енгельс. «Маніфест Комуністичної партії»310 «Зауваження до програми Німецької робітничої партії»315

К. Маркс, Ф. Енгельс. «До єврейського питання» ....      320

Основні поняття та категорії                      327

Тема 9. Критичний соціал-демократичний марксизм                  335

Критичний марксизм Карла Каутського               336

«Антимарксизм» Едуарда Бернштейна                  340

Основні поняття та категорії                      345

Тема 10. Особливості соціально-політичної думки Західної

Європи кінця ХІХ ст                        351

Теорія політики Макса Вебера                   351

Із першоджерел: М. Вебер. «Политика как профессия»              357

М. Вебер. «Основные понятия стратификации»              358

Теорія демократії Жареля-Алексіса-Кререля де Токвіля              366

Із першоджерел: Алексіс де Токвіль. «Тиранія більшості»                      372

Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето

та Моска Гаетано                 379

Із першоджерел: В. Парето. «Компендиум по общей социологии»....   381

Г. Моска. «Правящий класс»                       393

Політичний раціовіталізм Хосе Ортега-і-Гассто              400

Із першоджерел: Хосе Ортега-и-Гасето. «Восстание масс»                     403

Основні поняття та категорії                      410

Передмова                 5

РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ                        7

Тема 1. Просвітництво — світогляд XVIII ст                   9

Просвітництво як суспільно-історичний феномен                       9

Романтизм — реакція на просвітницький раціоналізм                12

Соціалізація науки                15

Основні поняття та категорії                       16

Тема 2. Особливості політології французького Просвітницва ....           20

1.         Політико-просвітницький матеріалізм                   25

Політикоправова теорія Шарля-Луї Монтеск 'є                26

Із першоджерел: Шарль-ЛуїМонтеск'є. «Про розподіл Влади»              32

Суспільний договір Жан-Жака Руссо: історія, теорія, практика ...         34
Із першоджерел: Жан-Жака Руссо. «Про суспільний договір або
Принципи Політичного права. Про суспільний пакт»                43

2.         Соціалістично-комуністична утопія                       49

Егалітаризм Габріеля-Бонно де Маблі                    50

Із першоджерел: Г.-Б. де Маблі.

«Про законодавство або принципи законів»                   55

Раціоналістично-комуністична утопія Мореллі                59

Із першоджерел: Мореллі. «Кодекс природи або істинний дух ії законів»        64

3.         Просвітницький атеїзм і радикалізм                       70

3.1. Атеїзм і радикалізм Жана Мельє                      70

Із першоджерел: Жан Мельє. «Заповіт»                 74

Основні поняття та категорії                       80

Тема 3. Північноамериканська політична думка

просвітницької доби                        88

Демократичний радикалізм Т. Пейна                     94

Ліберальний демократизм Т. Джефферсона                      98

Із першоджерел: Томас Джефферсон. «Демократичні принципи»                     101

Теорія федералізму А. Гамільтона               104

Із першоджерел: Александр Гамильтон. «Союз как гарантия от пар-
тийных распрей и мятежей»                       108

Основні поняття та категорії                      112

Тема 4. Політико-просвітницька думка Англії                 116

Економічні засади політичної філософії Адама Сміта                  120

Із першоджерел: Адам Сміт. «Система природної свободи»                  124

Вікторіанський лібералізм Джона-Стюарта Мілля                       127

Із першоджерел: Джон-Стюарт Мілль. «Індивідуальна свобода

і межі суверенності індивіда»                      137

Джон-Стюарт Мілль. «Про підстави та межі

laisser-faire, або Принцип невтручання»                148

Джон-Стюарт Мілль. «Представницьке

врядування»             160

Основні поняття та категорії                      168

РОЗДІЛІІ. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ НА ЗЛАМІ ЕПОХ                173

Тема 5. Політичні вчення доби Великої французької революції 175

Ліберально-демократичні ідеї Жана-Антуана де Кондорсе                     177

Теорія консерватизму Едмунда Берка                    183

Із першоджерел: Едмунд Берк. «Права людини»             188

Основні поняття та категорії                       195

Тема 6. Німецька класична політична філософія              201

Іммануїл Кант: мораль, право, політика                206

Із першоджерел: Иммануил Кант. «К вечному миру»                 211

Політична філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля                        212

Із першоджерел: Г.-В.-Ф. Гегель. «Суспільство та держава»                  218

Основні поняття та категорії                       224

Тема 7. Соціально-політичні утопії ХІХ ст                       228

Політичний технократизм і сцієтизм Клода Анрі де Рувруа
Сен-Сімона                228

Із першоджерел: Сен-Сімон. «Про теорію суспільної організації»                     234

Соціально-психологічний політичний прагматизм Франсуа Марі

Шарля Фур'є              238

Із першоджерел: Ш. Фур 'є. «Новий господарський і соцієтарний світ, чи

відкриття способу привабливої та природовідповідної

праці, розподіленої в серіях по пристрасті»                      243

Комуно-реформізм Роберта Оуена             249

Із першоджерел: Р. Оуен «Про утворення людського характеру»                      253

Революційно-комуністичні утопії 30—50-х років ХІХ ст                       258

Основні поняття та категорії                      264

РОЗДІЛІІІ. НОВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ                   269

Тема 8. Класичний (ортодоксальний) марксизм               271

Основні теоретико-методологічні засади марксизму                   273

Революційно-комуністична теорія марксизму                  287

Із першоджерел: К. Маркс, Ф. Енгельс. «Німецька ідеологія»                300

Фоєрбах. «Протилежність матеріалістичного

і ідеалістичного поглядів»               300

К. Маркс, Ф. Енгельс. «Маніфест Комуністичної партії»310 «Зауваження до програми Німецької робітничої партії»315

К. Маркс, Ф. Енгельс. «До єврейського питання» ....      320

Основні поняття та категорії                      327

Тема 9. Критичний соціал-демократичний марксизм                  335

Критичний марксизм Карла Каутського               336

«Антимарксизм» Едуарда Бернштейна                  340

Основні поняття та категорії                      345

Тема 10. Особливості соціально-політичної думки Західної

Європи кінця ХІХ ст                        351

Теорія політики Макса Вебера                   351

Із першоджерел: М. Вебер. «Политика как профессия»              357

М. Вебер. «Основные понятия стратификации»              358

Теорія демократії Жареля-Алексіса-Кререля де Токвіля              366

Із першоджерел: Алексіс де Токвіль. «Тиранія більшості»                      372

Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето

та Моска Гаетано                 379

Із першоджерел: В. Парето. «Компендиум по общей социологии»....   381

Г. Моска. «Правящий класс»                       393

Політичний раціовіталізм Хосе Ортега-і-Гассто              400

Із першоджерел: Хосе Ортега-и-Гасето. «Восстание масс»                     403

Основні поняття та категорії                      410