• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ КІНЦЯ ХІХ СТ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Теорія політики Макса Вебера.

Теорія демократії Жареля-Алексіса -Кре-реля де Токвіля.

Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето та Моска Гаетано. 4 Політичний раціовіталізм Хосе Ортеги і Гасето.

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи — відокремлення її від філософії, соціології, політекономії, історії, юриспруденції; формування політо­логічних концепцій і теорій, теорії політики і політичного світу.

Услід за К. Марксом плеяда талановитих учених світового масштабу (М. Вебер, А. Токвіль, В. Парето, Г. Моска, Е. Дюркгейм та ін.) обґрунтувала оригінальні тео­рії політичного розвитку, визначила вузлові проблеми подальших наукових дослі­джень політичного життя суспільства.

Теорія політики Макса Вебера.

Теорія демократії Жареля-Алексіса -Кре-реля де Токвіля.

Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето та Моска Гаетано. 4 Політичний раціовіталізм Хосе Ортеги і Гасето.

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи — відокремлення її від філософії, соціології, політекономії, історії, юриспруденції; формування політо­логічних концепцій і теорій, теорії політики і політичного світу.

Услід за К. Марксом плеяда талановитих учених світового масштабу (М. Вебер, А. Токвіль, В. Парето, Г. Моска, Е. Дюркгейм та ін.) обґрунтувала оригінальні тео­рії політичного розвитку, визначила вузлові проблеми подальших наукових дослі­джень політичного життя суспільства.