• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лубський В. І., Лубська М. В. - Історія релігій

2-ге видання, доповнене ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручникк для студентів вищих навчальних закладів

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

УДК 2-9(075.8) ББК 86.2я73

Л 82

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2709 від 14.01.2006)

Рецензенти:

Закович М. М. - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Кралюк П. М.- доктор філософських наук, завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія".

Лубський В. І., Історія релігій: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/

Л 82   В. І. Лубський, М. В. Лубська - [2-ге вид.]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 776 с.- ISBN 978-966-364-855-2

У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий ма­теріал з історії релігії - одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне став­лення як до релігії, так і до вільнодумства.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

УДК 2-9(075.8) ББК 86.2я73

ISBN 978-966-364-855-2

© Лубський В. І., Лубська М. В. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.

Світлій пам'яті Марії Григорівни та Іона Кіндратовича Лубських присвячуємо

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лубський В. І., Лубська М. В. - Історія релігій

2-ге видання, доповнене ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручникк для студентів вищих навчальних закладів

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

УДК 2-9(075.8) ББК 86.2я73

Л 82

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2709 від 14.01.2006)

Рецензенти:

Закович М. М. - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Кралюк П. М.- доктор філософських наук, завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія".

Лубський В. І., Історія релігій: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/

Л 82   В. І. Лубський, М. В. Лубська - [2-ге вид.]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 776 с.- ISBN 978-966-364-855-2

У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий ма­теріал з історії релігії - одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне став­лення як до релігії, так і до вільнодумства.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

УДК 2-9(075.8) ББК 86.2я73

ISBN 978-966-364-855-2

© Лубський В. І., Лубська М. В. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.

Світлій пам'яті Марії Григорівни та Іона Кіндратовича Лубських присвячуємо