• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Український народ має давню багату та, на жаль, трагічну історію. В сиву давнину, за часів Київської русі, він мав свою державність, входив на рівних правах до найрозвинутіших народів Європи. В той час були встановлені міжнародні торгівельні зв'язки. Але могутня цивілізована країна зазнала нечуваного лиха — татаро-монгольської навали. Настали століття пітьми.

I все ж, український народ вижив, зіп'явся на ноги і знову виборов свою державність: уклав Угоду з Росією про взаємодопомогу аби пере­вести подих у тривалій боротьбі за свою незалежність. Та дружні обі­йми виявились надто міцними, обіцянки — надто улесливими, а міжна­родні угоди — фікцією. Україна швидко була перетворена на південну околицю Росії.

I в цьому безправному становищі вона знаходилася до недавнього часу.

Проголошення акту про незалежність України і підтримка його на­родом 1 грудня 1991 року відкрили широку дорогу до швидкого розв'я­зання життєво важливої проблеми: розбудувати свою державу і гідно ввійти у світове співтовариство та цивілізацію.

Сьогодні кожний, хто цікавиться історією України, потрапляє у досить скрутне становище: під тиском неймовірної кількості раніше замовчуваних фактів і праць радянська схема історії України розпа­лась. Для читача чи не єдиним джерелом інформації узагальненої іс­торії ще до недавніх часів була спадщина М. Костомарова, М. Дра-гоманова, Д. Яворницького та інших класиків української історичної науки. Безумовно, це відіграє значну роль у пробудженні історичної свідомості українського народу, розкриває правду минулого, проте головним сьогодні є сучасне вивчення нами істинної історії народу України, її переосмислення і якоюсь мірою — всього історичного процесу.

Одним з головних завдань сьогодні є: в галузі теорії — створення (або істотне відродження) поняття сторичності, яке відповідало б но­вим реаліям, в практичному плані — виховання втраченого почуття іс­торичності людського буття. Суспільство слід розглядати як систему, реальним і разом з тим логічним центром якої є людина. Господарство, суспільство, релігія , мистецтво, побут — все це не що інше, як різно­манітні форми поведінки людини, людських груп. Отже вчитись у істо­рії означає навчатися у минулого, навчатися діяти в сьогоденні заради майбутнього.

Посібник складено відповідно до програми курсу з історії України, охоплює його основні проблеми.

Український народ має давню багату та, на жаль, трагічну історію. В сиву давнину, за часів Київської русі, він мав свою державність, входив на рівних правах до найрозвинутіших народів Європи. В той час були встановлені міжнародні торгівельні зв'язки. Але могутня цивілізована країна зазнала нечуваного лиха — татаро-монгольської навали. Настали століття пітьми.

I все ж, український народ вижив, зіп'явся на ноги і знову виборов свою державність: уклав Угоду з Росією про взаємодопомогу аби пере­вести подих у тривалій боротьбі за свою незалежність. Та дружні обі­йми виявились надто міцними, обіцянки — надто улесливими, а міжна­родні угоди — фікцією. Україна швидко була перетворена на південну околицю Росії.

I в цьому безправному становищі вона знаходилася до недавнього часу.

Проголошення акту про незалежність України і підтримка його на­родом 1 грудня 1991 року відкрили широку дорогу до швидкого розв'я­зання життєво важливої проблеми: розбудувати свою державу і гідно ввійти у світове співтовариство та цивілізацію.

Сьогодні кожний, хто цікавиться історією України, потрапляє у досить скрутне становище: під тиском неймовірної кількості раніше замовчуваних фактів і праць радянська схема історії України розпа­лась. Для читача чи не єдиним джерелом інформації узагальненої іс­торії ще до недавніх часів була спадщина М. Костомарова, М. Дра-гоманова, Д. Яворницького та інших класиків української історичної науки. Безумовно, це відіграє значну роль у пробудженні історичної свідомості українського народу, розкриває правду минулого, проте головним сьогодні є сучасне вивчення нами істинної історії народу України, її переосмислення і якоюсь мірою — всього історичного процесу.

Одним з головних завдань сьогодні є: в галузі теорії — створення (або істотне відродження) поняття сторичності, яке відповідало б но­вим реаліям, в практичному плані — виховання втраченого почуття іс­торичності людського буття. Суспільство слід розглядати як систему, реальним і разом з тим логічним центром якої є людина. Господарство, суспільство, релігія , мистецтво, побут — все це не що інше, як різно­манітні форми поведінки людини, людських груп. Отже вчитись у істо­рії означає навчатися у минулого, навчатися діяти в сьогоденні заради майбутнього.

Посібник складено відповідно до програми курсу з історії України, охоплює його основні проблеми.